1 Chronicles

1

Adam, Seth, Enosh,

2

Kenan, Mahalalel, Jared,

3

Enoch, Methuselah, Lamech,

4

Noah, Shem, Ham, and Japheth.

5

The sons of Japheth: Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.

6

And the sons of Gomer: Ashkenaz, and Diphath, and Togarmah.

7

And the sons of Javan: Elishah, and Tarshish, Kittim, and Rodanim.

8

The sons of Ham: Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.

9

And the sons of Cush: Seba, and Havilah, and Sabta, and Raama, and Sabteca. And the sons of Raamah: Sheba, and Dedan.

10

And Cush begat Nimrod; he began to be a mighty one in the earth.

11

And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,

12

and Pathrusim, and Casluhim (from whence came the Philistines), and Caphtorim.

13

And Canaan begat Sidon his first-born, and Heth,

14

and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgashite,

15

and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,

16

and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.

17

The sons of Shem: Elam, and Asshur, and Arpachshad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.

18

And Arpachshad begat Shelah, and Shelah begat Eber.

19

And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; for in his days the earth was divided; and his brother's name was Joktan.

20

And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,

21

and Hadoram, and Uzal, and Diklah,

22

and Ebal, and Abimael, and Sheba,

23

and Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.

24

Shem, Arpachshad, Shelah,

25

Eber, Peleg, Reu,

26

Serug, Nahor, Terah,

27

Abram (the same is Abraham).

28

The sons of Abraham: Isaac, and Ishmael.

29

These are their generations: the first-born of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam,

30

Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,

31

Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.

32

And the sons of Keturah, Abraham's concubine: she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan: Sheba, and Dedan.

33

And the sons of Midian: Ephah, and Epher, and Hanoch, and Abida, and Eldaah. All these were the sons of Keturah.

34

And Abraham begat Isaac. The sons of Isaac: Esau, and Israel.

35

The sons of Esau: Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jalam, and Korah.

36

The sons of Eliphaz: Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.

37

The sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.

38

And the sons of Seir: Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezer, and Dishan.

39

And the sons of Lotan: Hori, and Homam; and Timna was Lotan's sister.

40

The sons of Shobal: Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. And the sons of Zibeon: Aiah, and Anah.

41

The sons of Anah: Dishon. And the sons of Dishon: Hamran, and Eshban, and Ithran, and Cheran.

42

The sons of Ezer: Bilhan, and Zaavan, Jaakan. The sons of Dishan: Uz, and Aran.

43

Now these are the kings that reigned in the land of Edom, before there resigned any king over the children of Israel: Bela the son of Beor; and the name of his city was Dinhabah.

44

And Bela died, and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.

45

And Jobab died, and Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.

46

And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead; and the name of his city was Avith.

47

And Hadad died, and Samlah of Masrekah reigned in his stead.

48

And Samlah died, and Shaul of Rehoboth by the River reigned in his stead.

49

And Shaul died, and Baal-hanan the son of Achbor reigned in his stead.

50

And Baal-hanan died, and Hadad reigned in his stead; and the name of his city was Pai: and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Me-zahab.

51

And Hadad died. And the chiefs of Edom were: chief Timna, chief Aliah, chief Jetheth,

52

chief Oholibamah, chief Elah, chief Pinon,

53

chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar,

54

chief Magdiel, chief Iram. These are the chiefs of Edom.

1

Одам Атодан Шет туғилди, Шетнинг насли қуйидагилардир: Энўш,

2

Хенан, Махалиёл, Ёред,

3

Ханўх, Матушалоҳ, Ламак

4

ва Нуҳ. Нуҳнинг Сом, Хом ва Ёфас деган уч ўғли бор эди.

5

Ёфас насли: Гўмер, Магўг, Модай, Ёвон, Тувал, Мешех, Тирос ва улардан келиб чиққан халқлар.

6

Гўмер насли: Ашканоз, Рифат, Тўхармо ва улардан келиб чиққан халқлар.

7

Ёвон насли: Элишох, Таршиш, Кит, Рўдон ва улардан келиб чиққан халқлар.

8

Хом насли: Куш, Мизра, Фут, Канъон ва улардан келиб чиққан халқлар.

9

Куш насли: Саво, Хавила, Сабто, Рамо, Сабтахо ва улардан келиб чиққан халқлар. Рамо насли: Шава, Дедон ва улардан келиб чиққан халқлар.

10

Кушнинг наслида яна Нимрўд дегани ҳам бор эди. Нимрўд ер юзидаги биринчи буюк жангчи эди.

11

Мизра насли: Луд, Оном, Лахов, Нафтух,

12

Патрўс, Каслув, Хафтўр ва улардан келиб чиққан халқлар. Каслувдан Филист халқи келиб чиқди.

13

Канъон насли: Канъоннинг тўнғич ўғли Сидон, Хет ва улардан келиб чиққан халқлар.

14

Канъондан Ёбус, Амор, Гиргош,

15

Хив, Оруқ, Син,

16

Арвод, Замар ва Хомат халқлари ҳам келиб чиқди.

17

Сом насли: Элам, Ошур, Арпахшод, Луд, Орам ва улардан келиб чиққан халқлар. Орам насли: Уз, Хул, Гетер, Мешех ва улардан келиб чиққан халқлар.

18

Арпахшоднинг Шилах деган ўғли бор эди. Шилахнинг Ибир деган ўғли бор эди.

19

Ибир икки ўғил кўрди: биринчисининг исмини Палах қўйди, чунки унинг даврида дунё бўлиниб кетди. Иккинчисининг исми Ёхтон эди.

20

Ёхтоннинг насли: Элмўдод, Шалаф, Хазормават, Ёрах,

21

Ҳадорам, Узол, Дикла,

22

Обал, Абумайл, Шава,

23

Офир, Хавила, Йўвов ва улардан келиб чиққан халқлар. Ёхтоннинг насли мана шулар эди.

24

Сомдан Иброҳимгача бўлган насллар қуйидагича эди: Сом, Арпахшод, Шилах,

25

Ибир, Палах, Раву,

26

Саруғ, Нахўр, Тераҳ,

27

Ибром, яъни Иброҳим.

28

Иброҳимнинг ўғиллари Исҳоқ ва Исмоилдир.

29

Уларнинг насл–насаби қуйидагичадир: Исмоилнинг тўнғич ўғли — Наваёт, кейингилари — Кедар, Адбал, Мивсом,

30

Мишмо, Думах, Массо, Ҳадад, Темо,

31

Ятур, Нофиш ва Кедемах. Мана шулар Исмоилнинг ўғилларидир.

32

Чўри Хатуро Иброҳимга туғиб берган ўғиллар — Зимрон, Ёхшон, Мидон, Мидиён, Йишбоқ ва Шувах. Ёхшоннинг Шава ва Дедон деган ўғиллари бор эди.

33

Мидиённинг Эфах, Ифар, Ханўх, Авидо ва Элдах деган ўғиллари бор эди. Мана шуларнинг ҳаммаси Хатуронинг авлодларидир.

34

Иброҳим ўғли Исҳоқнинг Эсов билан Ёқуб деган ўғиллари бор эди.

35

Эсовнинг ўғиллари — Элифаз, Рувел, Ёуш, Ялом ва Кўрах.

36

Элифазнинг ўғиллари — Темон, Ўмар, Зафў, Гатам, Ханаз ва Тимна исмли чўриси туққан ўғли Омолек.

37

Рувелнинг ўғиллари — Нахат, Зерах, Шаммох ва Миззо.

38

Сеир ўғиллари — Лўтон, Шўвал, Зибўн, Анаҳ, Дишон, Эзер ва Дишан.

39

Лўтоннинг ўғиллари — Хўри билан Хўмам. Лўтоннинг Тимна деган синглиси ҳам бор эди.

40

Шўвалнинг ўғиллари — Элиён, Монахат, Эбал, Шафо ва Ўнам. Зибўннинг ўғиллари — Оё билан Анаҳ.

41

Анаҳнинг ўғли — Дишон. Дишоннинг ўғиллари — Хамдон, Эшбон, Йитрон ва Херон.

42

Эзернинг ўғиллари — Билхан, Завон ва Оқон. Дишаннинг ўғиллари — Уз ва Орон.

43

Ҳали Исроилда шоҳлар бўлмасдан олдин ҳам, Эдомда шоҳлар ҳукмронлик қилган эди. Бу шоҳлар қуйидагилардир: Бавўр ўғли Белах. У Динхаба шаҳридан эди.

44

Белах вафот этгач, унинг ўрнига Зерах ўғли Йўвов шоҳ бўлди. У Бозрах шаҳридан эди.

45

Йўвов вафот этгандан кейин, унинг ўрнига Хушом шоҳ бўлди. У Темон юртидан эди.

46

Хушом вафот этгач, унинг ўрнига Бадад ўғли Ҳадад шоҳ бўлди. У Обит шаҳридан эди. Ҳадад Мўаб юртида Мидиён лашкарини қириб ташлаган эди.

47

Ҳадад вафот этгандан кейин, унинг ўрнига Самло шоҳ бўлди. У Масрихо шаҳридан эди.

48

Самло вафот этгандан кейин, унинг ўрнига Шовул шоҳ бўлди. У Фурот дарёси бўйидаги Рехобўт шаҳридан эди.

49

Шовул вафот этгандан кейин, унинг ўрнига Ахбор ўғли Баалханон шоҳ бўлди.

50

Баалханон вафот этгандан кейин, унинг ўрнига Ҳадад шоҳ бўлди. У Поғу шаҳридан эди. Ҳададнинг хотини Махитавал эди, Махитавалнинг отаси — Матрид, бобоси Мезахаб эди.

51

Охири Ҳадад ҳам оламдан ўтди. Эдом йўлбошчилари қуйидагилар эди: Тимно, Элво, Етет,

52

Охолибом, Элох, Пинон,

53

Ханаз, Темон, Мивзар,

54

Махдиёл ва Иром. Эдом йўлбошчилари ана шулардан иборатдир.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.