1

And king Solomon was king over all Israel.

2

And these were the princes whom he had: Azariah the son of Zadok, the priest;

3

Elihoreph and Ahijah, the sons of Shisha, scribes; Jehoshaphat the son of Ahilud, the recorder;

4

and Benaiah the son of Jehoiada was over the host; and Zadok and Abiathar were priests;

5

and Azariah the son of Nathan was over the officers; and Zabud the son of Nathan was chief minister, (and) the king's friend;

6

and Ahishar was over the household; and Adoniram the son of Abda was over the men subject to taskwork.

7

And Solomon had twelve officers over all Israel, who provided victuals for the king and his household: each man had to make provision for a month in the year.

8

And these are their names: Ben-hur, in the hill-country of Ephraim;

9

Ben-deker, in Makaz, and in Shaalbim, and Beth-shemesh, and Elon-beth-hanan;

10

Ben-hesed, in Arubboth (to him (pertained) Socoh, and all the land of Hepher);

11

Ben-abinadab, in all the height of Dor (he had Taphath the daughter of Solomon to wife);

12

Baana the son of Ahilud, in Taanach and Megiddo, and all Beth-shean which is beside Zarethan, beneath Jezreel, from Beth-shean to Abel-meholah, as far as beyond Jokmeam;

13

Ben-geber, in Ramoth-gilead (to him (pertained) the towns of Jair the son of Manasseh, which are in Gilead; (even) to him (pertained) the region of Argob, which is in Bashan, threescore great cities with walls and brazen bars);

14

Ahinadab the son of Iddo, in Mahanaim;

15

Ahimaaz, in Naphtali (he also took Basemath the daughter of Solomon to wife);

16

Baana the son of Hushai, in Asher and Bealoth;

17

Jehoshaphat the son of Paruah, in Issachar;

18

Shimei the son of Ela, in Benjamin;

19

Geber the son of Uri, in the land of Gilead, the country of Sihon king of the Amorites and of Og king of Bashan; and (he was) the only officer that was in the land.

20

Judah and Israel were many as the sand which is by the sea in multitude, eating and drinking and making merry.

21

And Solomon ruled over all the kingdoms from the River unto the land of the Philistines, and unto the border of Egypt: they brought tribute, and served Solomon all the days of his life.

22

And Solomon's provision for one day was thirty measures of fine flour, and threescore measures of meal,

23

ten fat oxen, and twenty oxen out of the pastures, and a hundred sheep, besides harts, and gazelles, and roebucks, and fatted fowl.

24

For he had dominion over all (the region) on this side the River, from Tiphsah even to Gaza, over all the kings on this side the River: and he had peace on all sides round about him.

25

And Judah and Israel dwelt safely, every man under his vine and under his fig-tree, from Dan even to Beer-sheba, all the days of Solomon.

26

And Solomon had forty thousand stalls of horses for his chariots, and twelve thousand horsemen.

27

And those officers provided victuals for king Solomon, and for all that came unto king Solomon's table, every man in his month; they let nothing be lacking.

28

Barley also and straw for the horses and swift steeds brought they unto the place where (the officers) were, every man according to his charge.

29

And God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much, and largeness of heart, even as the sand that is on the sea-shore.

30

And Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east, and all the wisdom of Egypt.

31

For he was wiser than all men; than Ethan the Ezrahite, and Heman, and Calcol, and Darda, the sons of Mahol: and his fame was in all the nations round about.

32

And he spake three thousand proverbs; and his songs were a thousand and five.

33

And he spake of trees, from the cedar that is in Lebanon even unto the hyssop that springeth out of the wall; he spake also of beasts, and of birds, and of creeping things, and of fishes.

34

And there came of all peoples to hear the wisdom of Solomon, from all kings of the earth, who had heard of his wisdom.

1

Сулаймон бутун Исроилнинг шоҳи эди.

2

Унинг қўли остидаги аъёнлар қуйидагилар эди: Зодўх ўғли Озариё — руҳоний,

3

Шишонинг ўғиллари Элихорут ва Охиё — котиб, Охилуд ўғли Ёҳушафат — тарихнавис,

4

Ёҳайидо ўғли Бинаё — лашкарбоши, Зодўх билан Абуатар — руҳоний,

5

Натан ўғли Озариё — ҳокимларнинг назоратчиси, Натан ўғли Забуд — руҳоний ва шоҳнинг маслаҳатчиси,

6

Охисар — сарой бошқарувчиси, Абдах ўғли Одонирам — қаролларнинг бошлиғи эди.

7

Сулаймоннинг ўн иккита ҳокими бўлиб, улар Исроил ҳудудларини бошқарар, шоҳни ва шоҳ хонадонини озиқ–овқат билан таъминлардилар. Ҳар биттаси йилига бир ой давомида шоҳ хонадонига озиқ–овқат етказиб бериши шарт эди.

8

Уларнинг исмлари қуйидагича эди: Эфрайим қирларида — Банхур,

9

Мохаз, Шалбим, Байт–Шамаш, Элўн–Байт–Ханон деган шаҳарларда — Бандахор,

10

Арбўт ва Сўху шаҳарларида, бутун Хафер ўлкасида — Банхесед,

11

Бутун Нафўт–Дўр деган жойда — Банабунадав (Сулаймоннинг қизи Тўфат Банабунадавнинг хотини эди),

12

Танах ва Магидў шаҳарларида, бутун Байт–Шан ҳудудида — Охилуд ўғли Бано (бу жой Йизрил этагидаги Зоратон шаҳридан Овил–Махла шаҳригача ва Ёхмаём шаҳрининг нариги томонига қадар бўлган ерлардир),

13

Гиладдаги Рамўт шаҳрида — Бангебер, шунингдек, Манаше ўғли Ёвир уруғига қарашли Гилад ўлкасидаги қишлоқлар, Башан ўлкасидаги Аргоб ҳудуди, девор билан ўралган ва дарвозаси бронза тамба билан мустаҳкамланган олтмишта катта шаҳар ҳам унга қарашли эди.

14

Моханайим ерларида — Иддо ўғли Охинадав,

15

Нафтали ҳудудида — Охимас (у Сулаймоннинг қизи Босиматга уйланган эди),

16

Ошер ҳудудида ва Болўт шаҳрида — Хушай ўғли Бано,

17

Иссахор ерларида — Парувах ўғли Ёҳушафат,

18

Бенямин ерларида — Эла ўғли Шимах,

19

Гилад ўлкасида — Ури ўғли Гебер. Илгари Гилад ўлкасида Амор шоҳи Сихўн ва Башан шоҳи Ўг ҳукмронлик қилишган. Яҳудо юртининг ўз ҳукмдори бор эди.

20

Яҳудо ва Исроил халқи шу қадар кўп эдики, гўё денгиз қирғоғидаги қумни эслатарди. Улар еб–ичиб, хурсандчилик билан яшарди.

21

Сулаймон Фурот дарёсидан Филистлар ерига ва Миср чегараларига қадар бўлган ҳамма ўлкаларда шоҳлик қиларди. Бу ўлкалардаги халқлар Сулаймонга ўлпон тўлаб, умр бўйи унга тобе бўлдилар.

22

Сулаймон хонадонининг бир кунлик озиғи қуйидагича эди: 300 тоғора сифатли ун ва 600 тоғора кепакли ун,

23

оғилхонада боқилган 10 та семиз мол ва яйловда боқилган 20 та буқа, 100 та қўй, булардан ташқари, буғулар, кийиклар, оҳулар, семиз паррандалар.

24

Фурот дарёсининг ғарбидаги Тифсахдан Ғазо шаҳрига қадар бўлган ўлкаларда, дарёнинг ғарб томонидаги ҳамма шоҳлар устидан Сулаймон ҳукмрон эди. Атрофдаги ҳамма юртлар билан алоқаси яхши эди.

25

Сулаймон ҳаётлигида Дандан Бершебагача бўлган Яҳудо ва Исроил юртидаги ҳар бир одам ўз узумзорида, ўз анжир дарахти остида тинчгина умр кечирарди.

26

Сулаймоннинг отхоналарида жанг аравалари учун 4000 оти ва 12.000 учқур отлари бор эди.

27

Ўша ўн икки ҳокимнинг ҳар бири шоҳ Сулаймонни, шоҳ Сулаймоннинг дастурхонидан таом ейдиганларнинг ҳаммасини белгиланган ойда озиқ–овқат билан таъминларди, бирорта ҳам камчиликка йўл қўйишмасди.

28

Ҳар бири ўзининг навбати келганда шоҳ тайинлаган ерга жанг араваларининг отлари ва бошқа отлар учун арпа, сомон ҳам олиб келишарди.

29

Шундай қилиб, Худо Сулаймонга денгиз қирғоғидаги қум каби чексиз–чегарасиз донолик, идрок, тенгсиз ақл берди.

30

Сулаймоннинг донолиги бутун шарқ халқларининг донолигидан, бутун Миср халқининг донолигидан ҳам ортиқ эди.

31

У ҳамма инсонлардан, Зерах уруғидан бўлган Этхандан, Мохул ўғиллари Хаман, Қолкўл, Дардахдан ҳам доно эди. Атрофдаги ҳамма халқлар орасида унинг донғи кетган эди.

32

У 3000 матал, 1005 та қўшиқлар ижро этди.

33

У Лубнондаги садр дарахтидан тортиб, деворда ўсган иссопгача, қўйингки, жамики дов–дарахтлар, ҳайвонлар, қушлар, судралиб юрувчилар, балиқлар ҳақида сўз юритарди.

34

Сулаймоннинг донолиги ҳақида эшитган дунёдаги ҳамма шоҳлар унинг олдига одамларини юборарди. Барча халқлардан келган бу одамлар Сулаймоннинг донолигидан баҳраманд бўларди.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.