1

And it came to pass in the four hundred and eightieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the fourth year of Solomon's reign over Israel, in the month Ziv, which is the second month, that he began to build the house of Jehovah.

2

And the house which king Solomon built for Jehovah, the length thereof was threescore cubits, and the breadth thereof twenty (cubits), and the height thereof thirty cubits.

3

And the porch before the temple of the house, twenty cubits was the length thereof, according to the breadth of the house; (and) ten cubits was the breadth thereof before the house.

4

And for the house he made windows of fixed lattice-work.

5

And against the wall of the house he built stories round about, against the walls of the house round about, both of the temple and of the oracle; and he made side-chambers round about.

6

The nethermost story was five cubits broad, and the middle was six cubits broad, and the third was seven cubits broad; for on the outside he made offsets (in the wall) of the house round about, that (the beams) should not have hold in the walls of the house.

7

And the house, when it was in building, was built of stone made ready at the quarry; and there was neither hammer nor axe nor any tool of iron heard in the house, while it was in building.

8

The door for the middle side-chambers was in the right side of the house: and they went up by winding stairs into the middle (story), and out of the middle into the third.

9

So he built the house, and finished it; and he covered the house with beams and planks of cedar.

10

And he built the stories against all the house, each five cubits high: and they rested on the house with timber of cedar.

11

And the word of Jehovah came to Solomon, saying,

12

Concerning this house which thou art building, if thou wilt walk in my statutes, and execute mine ordinances, and keep all my commandments to walk in them; then will I establish my word with thee, which I spake unto David thy father.

13

And I will dwell among the children of Israel, and will not forsake my people Israel.

14

So Solomon built the house, and finished it.

15

And he built the walls of the house within with boards of cedar: from the floor of the house unto the walls of the ceiling, he covered them on the inside with wood; and he covered the floor of the house with boards of fir.

16

And he built twenty cubits on the hinder part of the house with boards of cedar from the floor unto the walls (of the ceiling): he built (them) for it within, for an oracle, even for the most holy place.

17

And the house, that is, the temple before (the oracle), was forty cubits (long).

18

And there was cedar on the house within, carved with knops and open flowers: all was cedar; there was no stone seen.

19

And he prepared an oracle in the midst of the house within, to set there the ark of the covenant of Jehovah.

20

And within the oracle was (a space of) twenty cubits in length, and twenty cubits in breadth, and twenty cubits in the height thereof; and he overlaid it with pure gold: and he covered the altar with cedar.

21

So Solomon overlaid the house within with pure gold: and he drew chains of gold across before the oracle; and he overlaid it with gold.

22

And the whole house he overlaid with gold, until all the house was finished: also the whole altar that belonged to the oracle he overlaid with gold.

23

And in the oracle he made two cherubim of olive-wood, each ten cubits high.

24

And five cubits was the one wing of the cherub, and five cubits the other wing of the cherub: from the uttermost part of the one wing unto the uttermost part of the other were ten cubits.

25

And the other cherub was ten cubits: both the cherubim were of one measure and one form.

26

The height of the one cherub was ten cubits, and so was it of the other cherub.

27

And he set the cherubim within the inner house; and the wings of the cherubim were stretched forth, so that the wing of the one touched the one wall, and the wing of the other cherub touched the other wall; and their wings touched one another in the midst of the house.

28

And he overlaid the cherubim with gold.

29

And he carved all the walls of the house round about with carved figures of cherubim and palm-trees and open flowers, within and without.

30

And the floor of the house he overlaid with gold, within and without.

31

And for the entrance of the oracle he made doors of olive-wood: the lintel (and) door-posts were a fifth part (of the wall).

32

So (he made) two doors of olive-wood; and he carved upon them carvings of cherubim and palm-trees and open flowers, and overlaid them with gold; and he spread the gold upon the cherubim, and upon the palm-trees.

33

So also made he for the entrance of the temple door-posts of olive-wood, out of a fourth part (of the wall);

34

and two doors of fir-wood: the two leaves of the one door were folding, and the two leaves of the other door were folding.

35

And he carved (thereon) cherubim and palm-trees and open flowers; and he overlaid them with gold fitted upon the graven work.

36

And he built the inner court with three courses of hewn stone, and a course of cedar beams.

37

In the fourth year was the foundation of the house of Jehovah laid, in the month Ziv.

38

And in the eleventh year, in the month Bul, which is the eighth month, was the house finished throughout all the parts thereof, and according to all the fashion of it. So was he seven years in building it.

1

Œn al patru sute optzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, Solomon a zidit casa Domnului, Ón al patrulea an al domniei lui peste Israel, Ón luna Ziv, care este luna a doua.

2

Casa pe care a zidit-o Ómpăratul Solomon Domnului, era lungă de şaizeci de coţi, lată de douăzeci, şi Ónaltă de treizeci.

3

Pridvorul dinaintea templului casei avea o lungime de douăzeci de coţi, Ón lăţimea casei, şi zece coţi lărgime Ón faţa casei.

4

Œmpăratul a făcut casei ferestre largi Ónăuntru şi str‚mte afară.

5

A zidit lipite de zidul casei mai multe r‚nduri de odăi, unul peste altul, de jur Ómprejur, care Ónconjurau zidurile casei, Templul şi sf‚ntul locaş; şi a făcut astfel odăi lăturalnice de jur Ómprejur.

6

Catul de jos era lat de cinci coţi, cel de la mijloc de şase coţi, iar al treilea de şapte coţi; căci pe partea de afară a casei a făcut arcade str‚mte Ómprejur ca grinzile să nu fie prinse Ón zidurile casei.

7

C‚nd s-a zidit casa, s-au Óntrebuinţat pietre cioplite gata Ónainte de a fi aduse acolo, aşa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-au auzit Ón casă Ón timpul zidirii.

8

Intrarea odăilor din catul de jos era Ón partea dreaptă a casei; Ón catul de la mijloc te suiai pe o scară cotită, şi tot aşa de la catul de mijloc la al treilea.

9

După ce a isprăvit de zidit casa, Solomon a acoperit-o cu sc‚nduri şi cu grinzi de cedru.

10

A făcut de cinci coţi de Ónalte fiecare din caturile dimprejurul Óntregii case, şi le-a legat de casă prin lemne de cedru.

11

Domnul a vorbit lui Solomon, şi i-a zis:

12

ÑTu zideşti casa aceasta! Dacă vei umbla după legile Mele, dacă vei Ómplini or‚nduirile Mele, dacă vei păzi şi vei urma toate poruncile Mele, voi Ómplini faţă de tine făgăduinţa pe care am făcut-o tatălui tău David,

13

voi locui Ón mijlocul copiilor lui Israel, şi nu voi părăsi pe poporul Meu Israel.î

14

După ce a isprăvit de zidit casa,

15

Solomon i-a Ómbrăcat zidurile pe dinăuntru cu sc‚nduri de cedru, de la pardoseală p‚nă la tavan; a Ómbrăcat astfel Ón lemn partea dinăuntru, şi a acoperit pardoseala casei cu sc‚nduri de chiparos.

16

A Ómbrăcat cu sc‚nduri de cedru cei douăzeci de coţi ai fundului casei, de la pardoseală p‚nă Ón creştetul zidurilor, şi a păstrat locul acesta ca să facă din el Sf‚nta Sfintelor, Locul prea sf‚nt.

17

Cei patruzeci de coţi de dinainte alcătuiau Casa, adică Templul.

18

Lemnul de cedru dinăuntru avea săpături de colocinţi, şi flori deschise; totul era de cedru, nu se vedea nici o piatră.

19

Solomon a pregătit Locul prea sf‚nt Ónăuntru Ón mijlocul casei, ca să aşeze acolo chivotul legăm‚ntului Domnului.

20

Locul prea sf‚nt avea douăzeci de coţi lungime, douăzeci de coţi lăţime, şi douăzeci de coţi Ónălţime. Solomon l-a căptuşit cu aur curat. A făcut Ónaintea Locului prea sf‚nt un altar de lemn de cedru, şi l-a acoperit cu aur.

21

Partea dinăuntru a casei a căptuşit-o cu aur, şi a prins perdeaua dinăuntru Ón lănţişoare de aur Ónaintea Locului prea sf‚nt, pe care l-a acoperit cu aur.

22

A căptuşit toată casa cu aur, casa Óntreagă, şi a acoperit cu aur tot altarul care era Ónaintea Locului prea sf‚nt.

23

Œn Locul prea sf‚nt a făcut doi heruvimi de lemn de măslin sălbatic, Ónalţi de zece coţi.

24

Fiecare din cele două aripi ale unuia din heruvimi avea cinci coţi, ceea ce făcea zece coţi de la capătul uneia din aripile lui p‚nă la capătul celeilalte.

25

Al doilea heruvim avea tot zece coţi. Măsura şi chipul erau aceleaşi pentru am‚ndoi heruvimii.

26

Œnălţimea fiecăruia din cei doi heruvimi era de zece coţi.

27

Solomon a aşezat heruvimii Ón mijlocul casei, Ón partea dinăuntru. Aripile lor erau Óntinse; aripa celui dint‚i atingea un zid, şi aripa celui de al doilea atingea celălalt zid; iar celelalte aripi ale lor se Ónt‚lneau la capete Ón mijlocul casei.

28

Solomon a acoperit şi heruvimii cu aur.

29

Pe toate zidurile casei de jur Ómprejur, Ón partea din fund şi Ón faţă, a pus să sape chipuri de heruvimi, de finici şi de flori deschise.

30

A acoperit pardoseala casei cu aur, Ón partea din fund şi Ón faţă.

31

La intrarea Locului prea sf‚nt a făcut două uşi din lemn de măslin sălbatic; pragul de sus şi uşiorii uşilor erau Ón cinci muchii.

32

Cele două uşi erau făcute din lemn de măslin sălbatic. A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici, şi de flori deschise, şi le-a acoperit cu aur, a Óntins aurul şi peste heruvimi şi peste finici.

33

A făcut de asemenea pentru poarta Templului, nişte uşiori de lemn de măslin sălbatic, Ón patru muchii,

34

şi cu două uşi de lemn de chiparos; fiecare uşă era făcută din două sc‚nduri despărţite.

35

A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici şi de flori deschise, şi le-a acoperit cu aur, pe care l-a Óntins pe săpătura de chipuri.

36

A zidit şi curtea dinăuntru din trei r‚nduri de pietre cioplite şi dintr-un r‚nd de grinzi de cedru.

37

Œn anul al patrulea, Ón luna Ziv, s-au pus temeliile casei Domnului;

38

şi Ón anul al unsprezecelea, Ón luna Bul, care este a opta lună, casa a fost isprăvită Ón toate părţile ei şi aşa cum trebuia să fie. Œn timp de şapte ani a zidit-o Solomon.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.