1

And Solomon was building his own house thirteen years, and he finished all his house.

2

For he built the house of the forest of Lebanon; the length thereof was a hundred cubits, and the breadth thereof fifty cubits, and the height thereof thirty cubits, upon four rows of cedar pillars, with cedar beams upon the pillars.

3

And it was covered with cedar above over the forty and five beams, that were upon the pillars; fifteen in a row.

4

And there were beams in three rows, and window was over against window in three ranks.

5

And all the doors and posts were made square with beams: and window was over against window in three ranks.

6

And he made the porch of pillars; the length thereof was fifty cubits, and the breadth thereof thirty cubits; and a porch before them; and pillars and a threshold before them.

7

And he made the porch of the throne where he was to judge, even the porch of judgment: and it was covered with cedar from floor to floor.

8

And his house where he was to dwell, the other court within the porch, was of the like work. He made also a house for Pharaoh's daughter (whom Solomon had taken to wife), like unto this porch.

9

All these were of costly stones, even of hewn stone, according to measure, sawed with saws, within and without, even from the foundation unto the coping, and so on the outside unto the great court.

10

And the foundation was of costly stones, even great stones, stones of ten cubits, and stones of eight cubits.

11

And above were costly stones, even hewn stone, according to measure, and cedar-wood.

12

And the great court round about had three courses of hewn stone, and a course of cedar beams; like as the inner court of the house of Jehovah, and the porch of the house.

13

And king Solomon sent and fetched Hiram out of Tyre.

14

He was the son of a widow of the tribe of Naphtali, and his father was a man of Tyre, a worker in brass; and he was filled with wisdom and understanding and skill, to work all works in brass. And he came to king Solomon, and wrought all his work.

15

For he fashioned the two pillars of brass, eighteen cubits high apiece: and a line of twelve cubits compassed either of them about.

16

And he made two capitals of molten brass, to set upon the tops of the pillars: the height of the one capital was five cubits, and the height of the other capital was five cubits.

17

There were nets of checker-work, and wreaths of chain-work, for the capitals which were upon the top of the pillars; seven for the one capital, and seven for the other capital.

18

So he made the pillars; and there were two rows round about upon the one network, to cover the capitals that were upon the top of the pillars: and so did he for the other capital.

19

And the capitals that were upon the top of the pillars in the porch were of lily-work, four cubits.

20

And there were capitals above also upon the two pillars, close by the belly which was beside the network: and the pomegranates were two hundred, in rows round about upon the other capital.

21

And he set up the pillars at the porch of the temple: and he set up the right pillar, and called the name thereof Jachin; and he set up the left pillar, and called the name thereof Boaz.

22

And upon the top of the pillars was lily-work: so was the work of the pillars finished.

23

And he made the molten sea of ten cubits from brim to brim, round in compass, and the height thereof was five cubits; and a line of thirty cubits compassed it round about.

24

And under the brim of it round about there were knops which did compass it, for ten cubits, compassing the sea round about: the knops were in two rows, cast when it was cast.

25

It stood upon twelve oxen, three looking toward the north, and three looking toward the west, and three looking toward the south, and three looking toward the east; and the sea was set upon them above, and all their hinder parts were inward.

26

And it was a handbreadth thick: and the brim thereof was wrought like the brim of a cup, like the flower of a lily: it held two thousand baths.

27

And he made the ten bases of brass; four cubits was the length of one base, and four cubits the breadth thereof, and three cubits the height of it.

28

And the work of the bases was on this manner: they had panels; and there were panels between the ledges;

29

and on the panels that were between the ledges were lions, oxen, and cherubim; and upon the ledges there was a pedestal above; and beneath the lions and oxen were wreaths of hanging work.

30

And every base had four brazen wheels, and axles of brass; and the four feet thereof had undersetters: beneath the laver were the undersetters molten, with wreaths at the side of each.

31

And the mouth of it within the capital and above was a cubit: and the mouth thereof was round after the work of a pedestal, a cubit and a half; and also upon the mouth of it were gravings, and their panels were foursquare, not round.

32

And the four wheels were underneath the panels; and the axletrees of the wheels were in the base: and the height of a wheel was a cubit and half a cubit.

33

And the work of the wheels was like the work of a chariot wheel: their axletrees, and their felloes, and their spokes, and their naves, were all molten.

34

And there were four undersetters at the four corners of each base: the undersetters thereof were of the base itself.

35

And in the top of the base was there a round compass half a cubit high; and on the top of the base the stays thereof and the panels thereof were of the same.

36

And on the plates of the stays thereof, and on the panels thereof, he graved cherubim, lions, and palm-trees, according to the space of each, with wreaths round about.

37

After this manner he made the ten bases: all of them had one casting, one measure, and one form.

38

And he made ten lavers of brass: one laver contained forty baths; and every laver was four cubits; and upon very one of the ten bases one laver.

39

And he set the bases, five on the right side of the house, and five on the left side of the house: and he set the sea on the right side of the house eastward, toward the south.

40

And Hiram made the lavers, and the shovels, and the basins. So Hiram made an end of doing all the work that he wrought for king Solomon in the house of Jehovah:

41

the two pillars, and the two bowls of the capitals that were on the top of the pillars; and the two networks to cover the two bowls of the capitals that were on the top of the pillars;

42

and the four hundred pomegranates for the two networks; two rows of pomegranates for each network, to cover the two bowls of the capitals that were upon the pillars;

43

and the ten bases, and the ten lavers on the bases;

44

and the one sea, and the twelve oxen under the sea;

45

and the pots, and the shovels, and the basins: even all these vessels, which Hiram made for king Solomon, in the house of Jehovah, were of burnished brass.

46

In the plain of the Jordan did the king cast them, in the clay ground between Succoth and Zarethan.

47

And Solomon left all the vessels (unweighed), because they were exceeding many: the weight of the brass could not be found out.

48

And Solomon made all the vessels that were in the house of Jehovah: the golden altar, and the table whereupon the showbread was, of gold;

49

and the candlesticks, five on the right side, and five on the left, before the oracle, of pure gold; and the flowers, and the lamps, and the tongs, of gold;

50

and the cups, and the snuffers, and the basins, and the spoons, and the firepans, of pure gold; and the hinges, both for the doors of the inner house, the most holy place, and for the doors of the house, (to wit), of the temple, of gold.

51

Thus all the work that king Solomon wrought in the house of Jehovah was finished. And Solomon brought in the things which David his father had dedicated, (even) the silver, and the gold, and the vessels, and put them in the treasuries of the house of Jehovah.

1

Solomon şi-a mai zidit şi casa lui, şi a ţinut treisprezece ani p‚nă c‚nd a isprăvit-o de tot.

2

A zidit mai Ónt‚i casa din pădurea Libanului, lungă de o sută de coţi, lată de cincizeci de coţi, şi Ónaltă de treizeci de coţi. Se sprijinea pe patru r‚nduri de st‚lpi de cedru, şi pe st‚lpi erau grinzi de cedru.

3

A acoperit cu cedru odăile care erau sprijinite de st‚lpi şi care erau Ón număr de patruzeci şi cinci, c‚te cincisprezece de fiecare cat.

4

Erau trei caturi, şi fiecare din ele avea ferestrele faţă Ón faţă.

5

Toată uşile şi toţi uşiorii erau din b‚rne Ón patru muchii, şi la fiecare din cele trei caturi, uşile erau faţă Ón faţă.

6

A făcut un pridvor de st‚lpi, lung de cincizeci de coţi şi lat de treizeci de coţi, şi un alt pridvor Ónainte cu st‚lpi şi trepte Ón faţă.

7

A făcut pridvorul scaunului de domnie, unde judeca, pridvorul judecăţii; şi l-a acoperit cu cedru, de la pardoseală p‚nă Ón tavan.

8

Casa lui de locuit a fost zidită Ón acelaşi fel, Óntr-o altă curte, Ón dosul pridvorului. Şi a făcut o casă la fel cu pridvorul acesta pentru fata lui Faraon, pe care o luase de nevastă.

9

Pentru toate aceste clădiri a Óntrebuinţat pietre minunate, cioplite după măsură, ferestruite cu ferăstrăul, Ónăuntru şi Ón afară; şi aceasta din temelii p‚nă la streaşină, şi afară p‚nă la curtea cea mare.

10

Temeliile erau de pietre foarte de preţ, şi mari, pietre de zece coţi şi pietre de opt coţi.

11

Deasupra erau iarăşi pietre foarte de preţ, tăiate după măsură, şi lemn de cedru.

12

Curtea cea mare avea de jur Ómprejurul ei trei şiruri de pietre cioplite şi un şir de b‚rne de cedru, ca şi curtea dinăuntru a casei Domnului, şi ca şi pridvorul casei.

13

Œmpăratul Solomon a trimis şi a adus din Tir pe Hiram,

14

fiul unei văduve din seminţia lui Neftali, şi al unui tată din Tir, care lucra Ón aramă. Hiram era plin de Ónţelepciune, de pricepere şi de ştiinţă Ón săv‚rşirea oricărei lucrări de aramă. El a venit la Ómpăratul Solomon, şi i-a făcut toate lucrările.

15

A turnat cei doi st‚lpi de aramă. Cel dint‚i avea optsprezece coţi Ón Ónălţime, şi un fir de doisprezece coţi măsura grosimea celui de al doilea.

16

A turnat două acoperişuri de aramă, ca să le pună pe v‚rfurile st‚lpilor; cel dint‚i era Ónalt de cinci coţi, şi al doilea era Ónalt de cinci coţi.

17

A mai făcut nişte Ómpletituri Ón chip de reţea, nişte ciucuri făcuţi cu lănţişoare, pentru acoperişurile de pe v‚rful st‚lpilor, şapte pentru acoperişul dint‚i, şi şapte pentru acoperişul al doilea.

18

A făcut c‚te două şiruri de rodii Ómprejurul uneia din reţele, ca să acopere acoperişul de pe v‚rful unuia din st‚lpi; tot aşa a făcut şi pentru al doilea.

19

Acoperişurile de pe v‚rful st‚lpilor, Ón pridvor, erau lucrate aşa de parcă erau nişte crini şi aveau patru coţi.

20

Acoperişurile de pe cei doi st‚lpi erau Ónconjurate de două sute de rodii, sus, l‚ngă umflătura care era peste reţea; de asemenea erau două sute de rodii Ónşirate Ón jurul celui de al doilea acoperiş.

21

A aşezat st‚lpii Ón pridvorul Templului; a aşezat st‚lpul din dreapta, şi l-a numit Iachin; apoi a aşezat st‚lpul din st‚nga, şi l-a numit Boaz.

22

Œn v‚rful st‚lpilor era o lucrătură Ón chip de crini. Astfel s-a isprăvit lucrarea st‚lpilor.

23

A făcut marea turnată din aramă. Avea zece coţi de la o margine p‚nă la cealaltă, era rotundă de tot, Ónaltă de cinci coţi, şi de jur Ómprejur se putea măsura cu un fir de treizeci de coţi.

24

Sub buza ei erau săpaţi nişte colocinţi, c‚te zece la fiecare cot, de jur Ómprejurul mării; colocinţii, aşezaţi pe două r‚nduri, erau turnaţi Ómpreună cu ea dintr-o singură bucată.

25

Era aşezată pe doisprezece boi, din care trei Óntorşi spre miază noapte, trei Óntorşi spre apus; trei Óntorşi spre miază zi, şi trei Óntorşi spre răsărit; marea era deasupra lor, şi toată partea dinapoi a trupurilor lor era Ónăuntru.

26

Grosimea ei era de un lat de m‚nă; şi marginea ei era ca marginea unui potir, făcută ca floarea crinului. Avea o Óncăpere de două mii de vedre.

27

A mai făcut zece temelii de aramă. Fiecare temelie era lungă de patru coţi, lată de patru coţi, şi Ónaltă de trei coţi.

28

Iată cum erau temeliile acestea. Erau făcute din tăblii, legate la colţuri cu Óncheieturi.

29

Pe tăbliile dintre Óncheieturi erau nişte lei, boi şi heruvimi; şi pe Óncheieturi, deasupra şi dedesubtul leilor şi boilor, erau nişte Ómpletituri care at‚rnau Ón chip de ciucuri.

30

Fiecare temelie avea patru roţi de aramă cu osii de aramă; şi la cele patru colţuri erau nişte poliţe turnate, sub lighean, şi l‚ngă ciucuri.

31

Gura temeliei dinăuntrul acoperişului p‚nă sus era de un cot; gura aceasta era rotundă, ca pentru lucrările de felul acesta, şi era lată de un cot şi jumătate; avea şi săpături. Tăbliile erau Ón patru muchii, nu rotunde.

32

Cele patru roţi erau sub tăblii, şi osiile roţilor erau prinse de temelie; fiecare era Ónaltă de un cot şi jumătate.

33

Roţile erau făcute ca ale unui car. Osiile, obezile, spiţele şi butucii lor erau toate turnate.

34

La cele patru colţuri ale fiecărei temelii erau nişte poliţe dintr-o bucată cu temelia.

35

Partea de sus a temeliei se sf‚rşea cu un cerc Ónalt de o jumătate de cot, şi Óşi avea proptelele cu tăbliile ei făcute dintr-o bucată cu ea.

36

Pe plăcile proptelelor, şi pe tăblii, a săpat heruvimi, lei şi finici, după locurile goale, şi ciucuri de jur Ómprejur.

37

Aşa a făcut cele zece temelii; turnătura, măsura şi chipul erau la fel pentru toate.

38

A mai făcut zece ligheane de aramă. Fiecare lighean avea o Óncăpere de patruzeci de baţi, fiecare lighean avea patru coţi, fiecare lighean era pe c‚te una din cele zece temelii.

39

A pus cinci temelii pe partea dreaptă a casei, şi cinci temelii pe partea st‚ngă a casei; iar marea de aramă a pus-o Ón partea dreaptă a casei la miazăzi răsărit.

40

Hiram a făcut cenuşarele, lopeţile şi ligheanele.

41

doi st‚lpi cu cele două acoperişuri şi cu cununile lor de pe v‚rful st‚lpilor; cele două reţele ca să acopere cele două cununi ale acoperişurilor de pe v‚rful st‚lpilor;

42

cele patru sute de rodii pentru cele două reţele, c‚te două r‚nduri de rodii de fiecare reţea, ca să acopere cele două cununi ale acoperişurilor de pe v‚rful st‚lpilor;

43

cele zece temelii, şi cele zece ligheane de pe temelii;

44

marea, şi cei doisprezece boi de sub mare;

45

cenuşarele, lopeţile şi ligheanele. Toate aceste unelte, pe care le-a dat Ómpăratul Solomon lui Hiram să le facă pentru Casa Domnului, erau de aramă lustruită.

46

Œmpăratul a pus să le toarne Ón c‚mpia Iordanului, Óntr-un păm‚nt humos, Óntre Sucot şi Ţartan.

47

Solomon a lăsat toate aceste unelte nec‚ntărite, căci erau foarte multe, şi greutatea aramei nu se putea socoti.

48

Solomon a mai făcut toate celelalte unelte pentru Casa Domnului: altarul de aur; masa de aur, unde se puneau p‚inile pentru punerea Ónaintea Domnului;

49

sfeşnicele de aur curat, cinci la dreapta şi cinci la st‚nga, Ónaintea Locului prea sf‚nt, cu florile, candelele şi mucările de aur;

50

ligheanele, cuţitele, potirele, ceştile şi căţuile de aur curat; şi ţ‚ţ‚nile de aur curat pentru uşa dinăuntrul casei la intrarea Ón Locul prea sf‚nt, şi pentru uşa casei de la intrarea Templului.

51

Astfel s-a isprăvit toată lucrarea, pe care a făcut-o Ómpăratul Solomon pentru Casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul şi uneltele, pe care le hărăzise tatăl său David, şi le-a pus Ón vistieriile Casei Domnului.

Слово на каждый день

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.