3. Иоанна
1

1

Иман лъуразул агьлуялъул бетІерасдасан – хІакълъунго дие вокьулев дир хирияв Гайиде.

2

Дица Аллагьасда гьарулеб буго, дир хирияв, дур рухІ лъикІ бугеб гІадин, сундулъго мун лъикІ тагийилан ва дуе сахлъи кьегийилан.

3

ХІакъабщиналъе мун ритІухъго чІун вугилан ва хІакъабщинабгун хьвадулевги вугилан гьанире рачІарал вацаз бициндал, дун цІакъ вохана.

4

Дир лъимал хІакъабщинабгун хьвадулел ругилан рагІиялдаса кІудияб рохел гьечІо дие.

5

Вацазе ва хасго нухлулазе дуца квербакъулеб букІиналъулъ буго, дир хирияв, дур ритІухълъи.

6

Иман лъуразул агьлуялъе гьез нугІлъи гьабуна жалги дуе рокьулилан. Аллагь разилъулеб хІалалда дуца гьел нухда регІани, дур лъикІаб иш букІина гьеб.

7

Иман лъечІезухъа щибниги босичІого, МасихІил цІаралъе гІоло нухда рахъун ругелъулха гьел.

8

Гьединлъидал гьединал гІадамазда квер чІвазе ккола нилъеца, гьелгун цадахъ лъугьун хІакъабщиналъе гІоло хІалтІизе.

9

Дица иман лъуразул агьлуялъухъе хъван букІана гьелъул хІакъалъулъ, амма гьениб цевехъанлъи бокьулев Диотрефица ниж рикІкІунел гьечІо.

10

Гьединлъидал, дун гьениве вачІани, дица загьир гьабила нижеда гьес лъун букІараб бугьтан. Ва гьеб гІечІелъубе, гьес жинцагоги инкар гьабулеб буго нухда ругел вацал къабул гьаризе, къабул гьаризе бокьараздаги биччалеб гьечІо ва иман лъуразул агьлуялда гьоркьоса гьел нахъе гъолел руго.

11

Дир хирияв, квешлъиялдаса гуреб, лъикІлъиялдаса босе мисал. ЛъикІлъи гьабулевав ккола Аллагьасдасан лъугьарав, квешлъи гьабурасдаги Аллагь вихьичІо.

12

Деметрийил хІакъалъулъ киназго нугІлъи гьабуна, хІакъабщиналъгицин гьабуна гьесул хІакъалъулъ нугІлъи. Нижецаги гьабулеб буго гьеб нугІлъи, дудаго лъалаха нижер нугІлъи ритІухъаб букІунеблъи.

13

Духъе хъвазе жони гІемер бугоан, амма щакъи-къаламалъ хъваралда гІей гьабизе бокьун гьечІо.

14

Дир хьул буго кватІичІого мун вихьизе ва, цоцазул кІал бихьун, кІалъа-ралъазе. [15] Вассалам. ЦІар-цІарккун рехсечІониги, гьудулзабазулги буго дуде салам.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.