К Филимону
1

1

МасихІ ГІисаде иман лъеялдалъун туснахъалъув тІамурав Павелил ва нилъер вац Тимофейил салам буго нижер хирияв кумекчи Филемониде,

2

нижер яц Апфияде, нилъер ишалъул къеркьохъан Архиппиде ва дур рокъоб данделъулеб иман лъуразул агьлуялде.

3

Нилъер Эмен Аллагьасул ва ТІадегІанав ГІиса МасихІил баркатги саламги лъеги нужеда.

4

Аллагьасе рецц гьабун, кидаго дица мун дирго дугІабазулъ рехсола.

5

ТІадегІанав ГІисаде дур божи-иманалъулги ва киналго иман лъуразде бугеб рокьиялъулги хІакъалъулъ рагІана дида

6

МасихІиде цолъараб гІумруялъулъ нилъее гІемераб лъикІабщинаб щвана. Гьеб дуда мухІканго бичІчІиялде мун нилъер божи-иман цо букІиналъ вачагиян гьарула дица.

7

Дун вохана, вац, ва цІакъ разилъана ниж дуе рокьулел рукІинги иман лъуразул дуца ракІбатизабулеб букІинги лъайдал.

8

МасихІил диналъул вац вугелъул, дуца тІубазабизе кколеб ишалъул рахъалъ дуе амру гьабизеги ихтияр буго дир.

9

Амма дие мун вокьулелъул, дица – Павелица, МасихІ ГІисал вакилас, тІадежоялъеги гьанже гьесие гІоло туснахъалъув тІамурав чияс – дуда гьарун толеб буго.

10

Дир васлъун кколев Онесимил рахъалъ гьарулеб буго дица дуда. Рахсаз вухь-вухьун вугеб мехалъ дун гьесул эменлъун лъугьана.

11

Цебе гьесдаса дуе пайда букІинчІо, амма гьанже дуеги диеги пайда буго гьесдаса.

12

Дица гьев тІадвуссун духъе витІулев вуго, гьесда хадуб дирго ракІ бахъун унеб бугониги.

13

Дун туснахъалъув вугевгІан заманаялъ, гьев гьанив тезе бокьун букІана Рохалил хабар тІибитІизабиялъул ишалъулъ, мунги хисун, гьес дие кумек гьабизе.

14

Амма дур изну гьечІого щибго гьабичІо дица, – зулмуялдалъун гуреб, мунго разилъун, гьеб лъикІаб иш дуца гьабизе бокьун.

15

ТІубанго тІадвуссун духъе вачІинелъун ватила Онесим дагьабго заманаялъ дудаса ватІалъун вукІарав.

16

Гьанже гьев гІадатияв лагъ гуро, лагъасдасаги гІемерго тІадегІанав чи вуго, хасго дие ва дагьавги цІакъ дуеги вокьулев вац вуго. Лагълъун вугони щиб гьев, ТІадегІанав МасихІида цеве дур вац вугелъул.

17

Цинги, дуца дун нужер агьлуялъул чилъун къабул гьавулев ватани, дун гІадин къабул гьаве дуца гьевги.

18

Гьес мун сундалъунниги къварид гьавун ватани, яги гьесда налъи бугеб батани, дида тІад хъвай гьеб.

19

Гьале дица – Павелица дирго квералъ хъвалеб буго: дица гьеб налъи бецІила. Дур гІумругицин дие налъилъун бугиланги абиларо дица.

20

Мунги диналъул вац вугелъул, ТІадегІанасе гІоло гьеб гьари тІубазабе. Гьедин, МасихІие гІоло, дир ракІ гІодобе биччазабе.

21

Мун дихъ гІенеккизе вукІиналда ракІчІун хъвалеб буго дица гьаб. Дида лъала дица гьараралдасаги цІикІкІун дуца гьабизе букІин.

22

Гьанже, вац, цо дие чІезе бакІги къачІай гьениб. Нужер гьари-дугІа къабул гьабун, Аллагьас дун нужехъе тІадвуссинавизеги бегьула.

23

МасихІ ГІиса сабаблъун дида цадахъ туснахъалъув вугев Эпафрасил,

24

гьединго дир кумекчагІи Маркилги, Аристархилги, Демасилги, Лукалги салам буго дуде.

25

ТІадегІанав МасихІ ГІисал баркат лъеги нужер рухІазда!

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.