Выбор книги основного перевода
Аггей
1

1

W drugim roku [rządów] króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka:

2

Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: Jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom Pański.

3

Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza:

4

Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach?

5

Teraz więc — tak mówi Pan Zastępów: Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie!

6

Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje [odkładając] do dziurawego mieszka!

7

a Tak mówi Pan Zastępów:

8

Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci — mówi Pan. b Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie!

9

Wyglądaliście wiele, a oto macie mało, a kiedy [i to niewiele] znieśliście do domu, Ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje? — wyrocznia Pana Zastępów: Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom.

10

Dlatego niebiosa nad wami zatrzymały rosę, a ziemia nie dała swego urodzaju.

11

Ja sprowadziłem bowiem suszę na ziemię i na góry, na pszenicę, na winne krzewy i na oliwki — na wszystko, cokolwiek może wydać rola, na ludzi i na bydło, i na wszelką pracę rąk.

12

Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Josadaka, a także cała Reszta ludu usłyszeli wówczas głos Pana Boga swego i słowa proroka Aggeusza — jako że wysłał go ich Pan Bóg — i lud przejął się lękiem przed Panem.

13

Aggeusz zaś, wysłannik Pański, pełniąc to poselstwo Pańskie, przemówił do ludu tymi słowami: Ja jestem z wami! — wyrocznia Pana.

14

Pobudził więc Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, a także ducha całej Reszty ludu: przyszli więc i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, Pana Zastępów,

15

dnia dwudziestego czwartego szóstego miesiąca, w drugim roku [rządów] króla Dariusza.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.