Выбор книги основного перевода
1 2 3

1

Wyrok na Niniwę. Księga widzenia Nahuma z Elkosz.

2

Zazdrosnym i mszczącym się Bogiem jest Pan; mścicielem jest Pan i Władcą [pełnym] gniewu; Pan mści się nad swymi wrogami i długo się gniewa na swoich nieprzyjaciół.

3

Pan jest cierpliwy, ale i potężny siłą; a oczyszczając — nikogo nie zostawia bez kary. Wśród burzy i wichru Jego droga, a chmury — pyłem nóg Jego.

4

On gromi morze i On je wysusza, i wszystkie rzeki zamienia w pustynię. Omdlewa Baszan i Karmel i więdnie kwiat Libanu.

5

Przed Nim drżą góry i pagórki się rozpływają; a ziemia trzęsie się od Jego oblicza — i ląd, i wszyscy jego mieszkańcy.

6

Któż się ostoi przed Jego zagniewaniem i kto wytrzyma Jego zapalczywość? Gniew Jego wylewa się jak ogień; i rozpadają się przed Nim skały.

7

Dobry jest Pan, On obroną w dniu niedoli; zna tych, którzy Mu ufają.

8

Ale przez spotęgowany wylew zniszczy On jej miejsce. I wrogów swoich będzie ścigał ciemnością.

9

Po raz wtóry nie powstanie ucisk… Cóż — knujecie zło przeciw Panu? On sprawi zagładę.

10

Bo jak ciernie razem splecione i jak pijacy winem upojeni, jak wyschłe rżysko będą wyniszczeni.

11

Z ciebie wyszedł ten, który umyślił zło przeciw Panu, planujący nikczemne zamiary.

12

Tak mówi Pan: Chociaż nietknięci są i tak liczni, będą jednak wytępieni i zginą. Ciebie upokorzyłem — nie upokorzę cię więcej.

13

A teraz złamię jego jarzmo, które jest na tobie, i porozrywam twe więzy.

14

I Pan rozkazał przeciw tobie: Imię twoje nie będzie już miało potomstwa, z domu boga twego usunę rzeźby i odlewy, uczynię ci grób, boś nikczemny.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.