Выбор книги основного перевода
Послание к Ефесянам
1 2 3 4 5 6

1

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa — do świętych, którzy są ‹w Efezie›, i do wiernych w Chrystusie Jezusie:

2

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa!

3

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich — w Chrystusie.

4

W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.

5

Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli,

6

ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.

7

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew — odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.

8

Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,

9

przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął

10

dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

11

W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli

12

po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu — my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.

13

W Nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście opatrzeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany.

14

On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu.

15

Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych,

16

nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach.

17

[Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego.

18

[Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych

19

i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących — na podstawie działania Jego potęgi i siły.

20

Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich,

21

ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

22

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła,

23

który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.