1 Tesaloniceni
1 2 3 4 5

1

Pavel, Silvan şi Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este Ón Dumnezeu Tatăl şi Ón Domnul Isus Hristos: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos.

2

Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi, pe care vă pomenim necurmat Ón rugăciunile noastre;

3

căci ne aducem aminte fără Óncetare, Ónaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii Ón Domnul nostru Isus Hristos!

4

Ştim, fraţi preaiubiţi de Dumnezeu alegerea voastră.

5

Œn adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sf‚nt şi cu o mare Óndrăzneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi am fost aşa printre voi.

6

Şi voi Ónşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, Óntruc‚t aţi primit Cuv‚ntul Ón multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sf‚nt;

7

aşa că aţi ajuns o pildă pentru toţi credincioşii din Macedonia şi din Ahaia.

8

Œn adevăr, nu numai că de la voi Cuv‚ntul Domnului a răsunat prin Macedonia şi Ahaia, dar vestea despre credinţa voastră Ón Dumnezeu s-a răsp‚ndit pretutindeni, aşa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea.

9

Căci ei Ónşişi istorisesc ce primire ne-aţi făcut, şi cum de la idoli v-aţi Óntors la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat,

10

şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a Ónviat din morţi: pe Isus, care ne izbăveşte de m‚nia viitoare.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.