1 2 3

1

Cuv‚ntul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel.

2

Ascultaţi lucrul acesta, bătr‚ni! Şi luaţi seama, toţi locuitorii ţării! S-a Ónt‚mplat aşa ceva pe vremea voastră, sau pe vremea părinţilor voştri?

3

Povestiţi copiilor voştri despre lucrul acesta, şi copiii voştri să povestească la copiii lor, iar copiii lor să povestească neamului de oameni care va urma!

4

Ce a lăsat nem‚ncat lăcusta Gazam, a m‚ncat lăcusta Arbeh, ce a lăsat lăcusta Arbeh, a m‚ncat lăcusta Ielec, ce a lăsat lăcusta Ielec, a m‚ncat lăcusta Hasil.

5

Treziţi-vă, beţivilor, şi pl‚ngeţi! Văitaţi-vă toţi cei ce beţi vin, căci vi s-a luat mustul de la gură!

6

Căci Ón ţara mea a năvălit un popor puternic şi fără număr, cu dinţi de leu, şi măsele de leoaică.

7

Mi-a pustiit via; mi-a făcut bucăţi smochinul, l-a jupuit de coajă şi l-a tr‚ntit jos; mlădiţele de viţă au ajuns albe!

8

Boceşte-te, ca fecioara Óncinsă cu un sac după bărbatul tinereţii ei!

9

Au Óncetat darurile de m‚ncare şi jertfele de băutură din Casa Domnului; preoţii, slujitorii Domnului, jelesc.

10

C‚mpia este pustiită, păm‚ntul Óntristat, căci gr‚ul este nimicit, mustul a secat, untdelemnul nu mai este.

11

Œnmărmuriţi, plugari, văitaţi-vă, vieri, din pricina gr‚ului şi orzului, căci bucatele de pe c‚mp sunt pierdute.

12

Via este prăpădită, smochinul este veştejit, rodiul, finicul, mărul, toţi pomii de pe c‚mp, s-au uscatÖ Şi s-a dus bucuria de la copiii oamenilor!

13

Œncingeţi-vă, preoţi, şi pl‚ngeţi! Bociţi-vă, slujitori ai altarului; veniţi şi petreceţi noaptea Ómbrăcaţi cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu! Căci au Óncetat darurile de m‚ncare şi jertfele de băutură din Casa Dumnezeului vostru.

14

Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; str‚ngeţi pe bătr‚ni, pe toţi locuitorii ţării, Ón Casa Domnului, Dumnezeului vostru, şi strigaţi către Domnul.

15

ÑVai! ce zi!î Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic.

16

Nu s-a prăpădit hrana sub ochii noştri? Şi n-a pierit bucuria şi veselia din Casa Dumnezeului nostru?

17

S-au uscat seminţele sub bulgări; gr‚narele stau goale, hambarele sunt stricate, căci s-a stricat semănătura!

18

Cum gem vitele! Cirezile de boi umblă buimace, căci nu mai au păşune; chiar şi turmele de oi suferă!

19

Către Tine, Doamne, strig, căci a m‚ncat focul islazurile pustiei, şi para focului a p‚rlit toţi copacii de pe c‚mp!

20

Chiar şi fiarele c‚mpului se Óndreaptă doritoare către tine, căci au secat p‚r‚urile, şi a m‚ncat focul islazurile pustiei.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.