1. Фессалоникийцам
1 2 3 4 5

1

Паулдан, Силастан һәм Тимутедән Тессалуникәдәге иман итүчеләр бердәмлегенә, Ата Аллаһы һәм Раббы Гайсә Мәсих ѳммәтенә мәрхәмәт һәм иминлек булсын.

2

Без һәрвакыт, догаларыбызда сезне искә алып, барыгыз ѳчен дә Аллаһыга рәхмәтләр укыйбыз.

3

Сез иман аркылы башкарган эшләрне, мәхәббәт белән илһамландырылган авыр хезмәтегезне һәм Раббыбыз Гайсә Мәсихкә ѳмет баглап нык торуыгызны Аллаһыбыз һәм Атабыз алдында без һәрвакыт исебездә тотабыз.

4

Имандаш туганнар, без беләбез: Аллаһы сезне ярата, Ул сезне сайлап алды.

5

Чѳнки без сѳйләгән Яхшы хәбәр сүзләрдә генә түгел, ә кодрәт, Изге Рух һәм тирән ышану белән сезгә барып иреште. Сезнең белән бергә вакытта сезнең ѳчен ничек яшәгәнебезне беләсез.

6

Сез, ул хәбәрне күп газаплар эчендә Изге Рухтан килгән шатлык белән кабул итеп, безне һәм шулай ук Раббыны кабатлаучылар булдыгыз.

7

Шулай итеп, сез Македуния һәм Ахая ѳлкәләрендә яшәүче барлык иман итүчеләргә үрнәк булдыгыз.

8

Раббының сүзе сезнең аркылы Македуния һәм Ахая ѳлкәләрендә генә ишетелеп калмаган, сезнең Аллаһыга иман итүегезне һәркайда беләләр. Шуңа күрә безгә тагын нәрсәдер сѳйләргә кирәк тә түгел.

9

Безне ничек кабул итүегез турында кешеләр безгә үзләре сѳйлиләр. Шулай ук, хак һәм тере Аллаһыга хезмәт итү ѳчен, Аллаһы Углының – Гайсәнең – күкләрдән килүен кѳтү ѳчен потларны калдырып Аллаһыга таба борылуыгыз хакында әйтәләр. Аллаһы Аны үледән терелтте, Ул безне Аллаһының якынлашып килүче ачуыннан коткарачак.

10

Безне ничек кабул итүегез турында кешеләр безгә үзләре сѳйлиләр. Шулай ук, хак һәм тере Аллаһыга хезмәт итү ѳчен, Аллаһы Углының – Гайсәнең – күкләрдән килүен кѳтү ѳчен потларны калдырып Аллаһыга таба борылуыгыз хакында әйтәләр. Аллаһы Аны үледән терелтте, Ул безне Аллаһының якынлашып килүче ачуыннан коткарачак.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.