1. Иоанна
1 2 3 4 5

1

Баштан ук булган, без ишеткән, үз күзләребез белән күргән, күзәткән һәм кулларыбыз белән кагылган нәрсә – тормыш Сүзе хакында язабыз.

2

Тормыш ачылды: без аны күрдек һәм Атабыз кулында булган, безгә ачылган мәңгелек тормышны сезгә шаһитлек итәбез һәм игълан итәбез.

3

Безнең белән аралашуыгыз булсын ѳчен, үзебез күргән һәм ишеткән нәрсәне сезгә дә игълан итәбез. Ә без исә Ата һәм Аның Улы Гайсә Мәсих белән аралашып яшибез;

4

һәм, куанычыбыз тулы булсын дип, боларны сезгә язабыз.

5

Без Аннан ишеткән һәм сезгә игълан итә торган хәбәр шуннан гыйбарәт: Аллаһы – яктылык, һәм Аңарда һичнинди караңгылык юк.

6

Әгәр без: «Аллаһы белән аралашып яшибез», – дип әйтсәк, әмма караңгылыкта йѳрсәк – без ялганлыйбыз һәм хакыйкать буенча яшәмибез.

7

Әгәр инде Аллаһы яктылыкта булган кебек, без дә яктылыкта йѳрсәк, димәк, бер-беребез белән аралашып яшибез һәм Аның Улы Гайсәнең каны безне һәр гѳнаһтан чистарындыра.

8

Әгәр: «Гѳнаһыбыз юк», – дисәк, без үз-үзебезне алдыйбыз һәм бездә хакыйкать юк.

9

Әмма гѳнаһларыбызны икърар итсәк, безнең гѳнаһларыбызны Аллаһы ярлыкар һәм, һәртѳрле хаксызлыктан арындырып, безне чистартыр, чѳнки Ул тугры һәм гадел.

10

«Без гѳнаһ кылмадык», – дисәк, Аллаһыны ялганчы итәбез һәм Аның сүзе бездә юк.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.