1. Тимофею
1 2 3 4 5 6

1

Коткаручыбыз Аллаһы һәм ѳметебез Мәсих Гайсәнең әмере буенча Мәсих Гайсә рәсүле Паулдан

2

имандагы үз улым Тимутегә: Ата Аллаһы вә Раббыбыз Мәсих Гайсәдән мәрхәмәт, шәфкать, иминлек булсын.

3

Македуния ѳлкәсенә китеп барышлый ук, мин синнән Эфестә калуыңны үтенгән күк, синең хәзер дә анда булуыңны телим. Анда кайберәүләр чит тәгълиматка ѳйрәтәләр, ә син аларны туктатырга тиеш.

4

Аларга риваятьләргә һәм очсыз-кырыйсыз шәҗәрәләргә игътибар итмәскә куш. Чѳнки болар бәхәсләр генә тудыра һәм Аллаһы ниятенең алга китүенә ярдәм итми, ә Аллаһы нияте иман аркылы эш итә.

5

Бу әмернең максаты исә – саф йѳрәктән һәм саф вѳҗданнан, риясыз иманнан килгән мәхәббәт.

6

Кайберәүләр, болардан читләшеп, ни сѳйләүләрен һәм нәрсә раслауларын аңламаган хәлдә, канун укытучылары буласы килеп, буш сүзләр сѳйләүгә борылдылар.

7

Кайберәүләр, болардан читләшеп, ни сѳйләүләрен һәм нәрсә раслауларын аңламаган хәлдә, канун укытучылары буласы килеп, буш сүзләр сѳйләүгә борылдылар.

8

Ә без беләбез: әгәр канун дѳрес кулланылса, ул яхшы.

9

Шуны да беләбез: канун тәкъва кешеләр ѳчен түгел, бәлки канунсызлар һәм буйсынмаучылар, имансызлар һәм гѳнаһлылар, Аллаһыны да, изге нәрсәләрне дә ихтирам итмәүчеләр, атасын яки анасын үтерүчеләр һәм кеше үтерүчеләр ѳчен,

10

фәхешләр, ирләр белән җенси мѳнәсәбәткә керүче ирләр, кеше урлаучылар, ялганчылар, ялган шаһитләр һәм аек тәгълиматка каршы килгән башка барлык нәрсәләр ѳчен чыгарылган.

11

Миңа ышанып тапшырылган мѳбарәк Аллаһының даны турындагы Яхшы хәбәрдә шулай ѳйрәтелә.

12

Миңа кѳч биргән Раббыбыз Мәсих Гайсәгә рәхмәт: Ул мине ышанычлы санап, Үзенең хезмәтенә билгеләде;

13

элек кѳфер сѳйләүче, эзәрлекләүче һәм дорфа булсам да, Аллаһы миңа шәфкать күрсәтте. Чѳнки Мәсихкә иман итмәгәнгә, ни эшләгәнемне белми идем.

14

Раббыбызның мәрхәмәте исә миңа, артыгы белән, Мәсих Гайсәгә иман итү һәм Аның мәхәббәте белән бергә бирелде.

15

Мәсих Гайсә дѳньяга гѳнаһлыларны коткару ѳчен килде дигән сүз хак һәм тулысынча кабул итүгә лаеклы. Гѳнаһлылар арасында иң начары – мин.

16

Ләкин Мәсихкә иман итеп, мәңгелек тормышка ирешәселәргә мине үрнәк итү ѳчен, Мәсих Гайсә бар сабырлыкны миндә – гѳнаһлыларның иң начарында күрсәтсен дип, Аллаһы миңа рәхим-шәфкать белдерде.

17

Мәңгелек Патшага, үлемсез, күзгә күренмәс бердәнбер Аллаһыга мәңге-мәңгегә хѳрмәт һәм дан! Амин.

18

Тимуте улым, синең хакта элек сѳйләнгән пәйгамбәрлек сүзләре буенча, бу әмерне сиңа ышанып тапшырам: син, аларга таянып, яхшы сугышчы кебек кѳрәш.

19

Иман һәм саф вѳҗданыңны сакла. Кайберәүләр исә, аны кире кагып, иманнарын һәлакәткә дучар иттеләр:

20

Һүменәй белән Искәндәр алар арасында иде, мин аларны, кѳфер сүзләр сѳйләмәскә ѳйрәнсеннәр дип, шайтан кулына тапшырдым.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.