2. Фессалоникийцам
1 2 3

1

Паулдан, Силастан һәм Тимутедән Тессалуникәдәге иман итүчеләр бердәмлегенә, Атабыз Аллаһы һәм Раббы Гайсә Мәсих ѳммәтенә сәлам.

2

Сезгә Атабыз Аллаһыдан һәм Раббы Гайсә Мәсихтән мәрхәмәт һәм иминлек булсын.

3

Без һәрвакыт сезнең ѳчен Аллаһыга рәхмәтләр әйтергә тиеш, имандаш туганнар. Һәм шулай эшләү – дѳрес, чѳнки сезнең иманыгыз нык үсә, һәркайсыгызның бер-берегезгә карата булган мәхәббәте арта бара.

4

Шуңа күрә, без сез кичерә торган барлык эзәрлекләүләр һәм газаплар эчендә булган түземлелегегез һәм иманыгыз белән Аллаһының бердәмлекләре алдында мактанабыз.

5

Боларның барысы да Аллаһы хѳкеменең гадел икәнен күрсәтә. Нәтиҗәдә, сез Аллаһы Патшалыгына керергә лаеклы дип саналырсыз: сез Аллаһы Патшалыгы ѳчен инде газап чигәсез.

6

Сезнең газап чигүегезгә гаепле кешеләргә кайгы-хәсрәт бирү, ә сезгә, җәфа чигүчеләргә, һәм безгә тынычлык бүләк итү – Аллаһы алдында гадел.

7

Ул моны Раббы Гайсә күкләрдән Үзенең куәтле фәрештәләре белән ялкынланып янып торган утта килгәндә эшләр. Раббы Гайсә Аллаһыны белмәүчеләрне һәм Раббыбыз Гайсә турындагы Яхшы хәбәрне тыңламаучыларны җәзага тартыр.

8

Ул моны Раббы Гайсә күкләрдән Үзенең куәтле фәрештәләре белән ялкынланып янып торган утта килгәндә эшләр. Раббы Гайсә Аллаһыны белмәүчеләрне һәм Раббыбыз Гайсә турындагы Яхшы хәбәрне тыңламаучыларны җәзага тартыр.

9

Аларга җәза мәңгелек һәлакәт булыр, алар Раббы яныннан һәм Аның кодрәтле шѳһрәтеннән аерып алынырлар.

10

Ул кѳнне Раббы Үзенең изгеләреннән дан, Үзенә иман китергәннәрнең барысыннан да мактау кабул итү ѳчен киләчәк. Сез дә алар арасында булырсыз, чѳнки без сѳйләгән хәбәргә ышандыгыз.

11

Шуңа күрә, без һәрвакыт сезнең ѳчен дога кылабыз, Аллаһыбыз сезне Үзе чакырган тормыш юлына лаеклы итсен, һәр яхшы ниятне һәм иман эшен Үзенең кѳче белән тѳгәлләсен, дип сорыйбыз.

12

Аллаһының һәм Раббыбыз Гайсә Мәсихнең мәрхәмәте буенча Раббыбыз Гайсә Мәсих сездә шулай итеп данланыр һәм үзегез дә Аңарда данлыклы булырсыз.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.