2. Тимофею
1 2 3 4

1

Мәсих Гайсәдә булган тормыш турындагы вәгъдәне игълан итәргә җибәрелгән, Аллаһы ихтыяры буенча Мәсих Гайсәнең рәсүле Паулдан

2

сѳекле улым Тимутегә сәлам. Ата Аллаһыдан вә Раббыбыз Мәсих Гайсәдән сиңа мәрхәмәт, шәфкать һәм иминлек булсын.

3

Кѳндез һәм тѳнлә даими рәвештә догаларымда сине искә тѳшергәндә, мин дә, әби-бабаларым кебек, саф вѳҗдан белән үзем хезмәт итә торган Аллаһыга рәхмәт белдерәм.

4

Синең күз яшьләреңне истә тотып, күңелемне шатлыкка тутырыр ѳчен, сине бик күрәсем килә.

5

Башта Лоис әбиеңдә, аннары әниең Әүникәдә яшәгән эчкерсез иманың турында искә тѳшерәм. Һәм ул синдә дә бар дип инанам.

6

Шул сәбәптән хәтереңә тѳшерәм: кулларымны ѳстеңә куеп алу аша сиңа Аллаһы тарафыннан бирелгән рухи бүләкне үстер.

7

Чѳнки Аллаһы безгә курку рухын түгел, бәлки кѳч, мәхәббәт һәм аек фикер йѳртү рухын биргән.

8

Шулай итеп, Раббыбыз турында шаһитлек бирүдән, Аның хакына тоткын булган миннән дә оялма, әмма, Аллаһы кѳче белән ныгытылып, Яхшы хәбәр ѳчен минем белән бергә газап чик.

9

Аллаһы кылган эшләребез аркасында түгел, бәлки Үзенең нияте һәм мәрхәмәте нигезендә коткарып, безне изге тормышка чакырган. Ул безгә бу мәрхәмәтне вакыт башланганчы ук Мәсих Гайсә аркылы биргән,

10

хәзер исә аны Коткаручыбыз Мәсих Гайсәнең килүе аша күрсәткән. Ә Мәсих Гайсә үлемне юкка чыгарган һәм, Яхшы хәбәр аркылы, тормыш вә үлемсезлекне ирешә алырлык иткән.

11

Мин шул Яхшы хәбәрне игълан итүче, рәсүл һәм ѳйрәтүче итеп билгеләп куелган.

12

Мин шуның ѳчен газап чигәм дә, әмма оялмыйм, чѳнки Кемгә ышануымны беләм, һәм миңа ышанып тапшырылганны Аның соңгы кѳнгә кадәр саклый алачагына инанам.

13

Мәсих Гайсәгә иман итеп һәм Аның мәхәббәтендә торып, миннән ишеткән дѳрес сүзләрне үрнәк итеп тот.

14

Сиңа ышанып тапшырылган чын тәгълиматны бездә яшәүче Изге Рух ярдәме белән сакла.

15

Син беләсең, Асия ѳлкәсендәгеләрнең барысы да мине ташлап киттеләр: Фүгел һәм Һермогенис та алар арасында.

16

Раббы Онисифор гаиләсенә шәфкать бирсен, чѳнки ул күп тапкырлар минем күңелемне күтәрде һәм тѳрмәдә утыруымнан оялмады.

17

Киресенчә, Римга килгәч, мине бик тырышып эзләгән һәм эзләп тапкан.

18

Соңгы кѳндә ул Раббы ярдәме белән Ходай шәфкатен алсын. Эфестә чакта аның миңа тырышып хезмәт итүен бик яхшы беләсең.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.