Деяния

1

Мин сиңа, Тәүфил, беренче китабымда Гайсәнең хезмәт итә башлаган кѳннәреннән алып, Үзе сайлап алган рәсүлләргә Изге Рух аркылы боерыклар биреп күккә алынган кѳненә кадәр, барлык эшләгән эшләре һәм ѳйрәткәннәре турында язган идем.

2

Мин сиңа, Тәүфил, беренче китабымда Гайсәнең хезмәт итә башлаган кѳннәреннән алып, Үзе сайлап алган рәсүлләргә Изге Рух аркылы боерыклар биреп күккә алынган кѳненә кадәр, барлык эшләгән эшләре һәм ѳйрәткәннәре турында язган идем.

3

Газап чиккәннән соң, күп санлы хак дәлилләр белән Ул Үзенең тере икәнен исбат итте, кырык кѳн буена рәсүлләргә күренде һәм Аллаһы Патшалыгы хакында сѳйләде.

4

Рәсүлләр белән ашап утырганда, Гайсә аларга шундый боерык бирде: – Иерусалимнан китмәгез, Ата вәгъдә иткән бүләкне кѳтегез. Мин сезгә ул турыда сѳйләгән идем.

5

Яхъя суга чумдырды, ә сез, берничә кѳн үткәч, Изге Рухка чумдырылырсыз.

6

Бергә җыелгач, рәсүлләр Гайсәдән: – Раббыбыз! Син Исраил патшалыгын шушы вакытта яңадан торгызачаксыңмы? – дип сорадылар.

7

Ул исә аларга: – Ата Үз хакимлеге белән билгеләгән вакытларны яки мизгелләрне белү сезнең эшегез түгел, – диде. –

8

Әмма сез үзегезгә Изге Рух иңгәннән соң кодрәт алачаксыз һәм Иерусалимда, бѳтен Яһүдиядә, Самареядә һәм, хәтта дѳньяның читенә кадәр барып җитеп, һәркайда Миңа шаһит булачаксыз.

9

Шушы сүзләрне әйткәч, рәсүлләрнең күз алдында Гайсә күккә күтәрелде һәм болыт Аны аларның алдыннан алып китте.

10

Гайсәнең күтәрелүен күзәтеп, күккә текәлеп карап торганда, кинәт рәсүлләр янында актан киенгән ике ир заты пәйда булды.

11

– Гәлиләя ирләре! Ник сез күккә текәлеп карап торасыз? Сезнең яныгыздан күккә ашкан бу Гайсә күз алдыгызда ничек күтәрелгән булса, яңадан шул ук рәвешле киләчәк, – диделәр алар.

12

Шуннан соң рәсүлләр Зәйтүн тавы дип аталган бу таудан Иерусалимга кайттылар. Зәйтүн тавы Иерусалимнан бер шимбә кѳнлек юл ераклыгында иде.

13

Кайтып җиткәч, үзләре тукталган ѳске каттагы бүлмәгә керделәр. Анда Петер, Ягъкуб, Яхъя, Әндри, Филип, Томас, Бартулумай, Маттай, Һалфай улы Ягъкуб, Шимун кѳрәшүче һәм Ягъкуб улы Яһүд бар иде.

14

Алар һәрвакыт бердәм рәвештә дога кылуда булдылар. Кайбер хатыннар, Гайсәнең анасы Мәрьям һәм Аның энеләре дә алар белән иделәр.

15

Шул кѳннәрнең берсендә иман итүчеләр арасыннан Петер торып басты. Анда йѳз егермегә якын кеше бар иде.

16

– Туганнар, – дип сүз башлады ул. – Гайсәне кулга алган кешеләрне Аның янына алып килгән Яһүд хакында Изге Рух Давыт аркылы әйткән сүзләр бар. Язмадагы ул сүзләр тормышка ашарга тиеш иде.

17

Яһүд безнең арабызда саналды, ул шул хезмәттә катнашу ѳчен сайланган иде, – диде Петер.

18

Яһүд хәрәм акчага җир сатып алды, шул җирдә егылып, аның эче ярылды һәм барлык эчке әгъзалары тышка агып чыкты.

19

Бу хәл бѳтен Иерусалим халкына билгеле булды, шуңа күрә дә ул җир аларның телендә «Акелдама», ягъни «Канлы җир» дип атала башлады.

20

– Зәбурда исә: «Аның йорты буш булсын, эчендә яшәүче булмасын», һәм: «Аның хезмәтен башка берәү алсын», – дип язылган.

21

Шуңа күрә, Яхъя Гайсәне чумдырган кѳннән алып Гайсә бездән алынган кѳнгә кадәр, Раббы Гайсә безнең арабызда булганда һәрвакыт безнең белән бергә булганнарның берсе безгә кушылырга һәм Аның үледән терелгәнлеге хакында безнең белән бергә шаһитлек итәргә тиеш, – диде Петер.

22

Шуңа күрә, Яхъя Гайсәне чумдырган кѳннән алып Гайсә бездән алынган кѳнгә кадәр, Раббы Гайсә безнең арабызда булганда һәрвакыт безнең белән бергә булганнарның берсе безгә кушылырга һәм Аның үледән терелгәнлеге хакында безнең белән бергә шаһитлек итәргә тиеш, – диде Петер.

23

Ике кешене: Барсаб дип аталучы Йосыфны (аны тагын Юсты дип тә атыйлар) һәм Маттиасны тәкъдим иттеләр.

24

– Раббыбыз! Син бар кешеләрнең йѳрәкләрен беләсең. Яһүд үзенә тиеш булган урынга китте. Ул калдырган бу хезмәт урынын һәм рәсүллекне кабул итү ѳчен Син шушы икәүнең кайсысын сайладың – шуны күрсәт, – дип дога кылдылар.

25

– Раббыбыз! Син бар кешеләрнең йѳрәкләрен беләсең. Яһүд үзенә тиеш булган урынга китте. Ул калдырган бу хезмәт урынын һәм рәсүллекне кабул итү ѳчен Син шушы икәүнең кайсысын сайладың – шуны күрсәт, – дип дога кылдылар.

26

Аннары алар жирәбә салдылар. Жирәбә Маттиаска чыкты һәм ул, калган унбер кебек, рәсүлләр исәбенә кертелде.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.