Иакова
1 2 3 4 5

1

Дѳнья буйлап таралган унике кабиләгә Аллаһы һәм Раббы Гайсә Мәсих колы Ягъкубтан сәлам!

2

Имандашларым, иманыгыз сыналуының сабырлык тудыруын белгәнгә күрә, тѳрле сынауларга эләгүне үзегезгә зур шатлык дип санагыз.

3

Имандашларым, иманыгыз сыналуының сабырлык тудыруын белгәнгә күрә, тѳрле сынауларга эләгүне үзегезгә зур шатлык дип санагыз.

4

Сез камил, бѳтен булсын ѳчен, сездә кимчелек булмасын ѳчен сабырлык үз эшен эшләп бетерергә тиеш.

5

Әгәр кайсыгызның да булса зирәклеге булмаса, ул вакытта аны Аллаһыдан сорасын, һәм ул аңа биреләчәк, чѳнки Аллаһы юмарт һәм, берсен дә шелтәләмичә, барысына да бирә.

6

Ләкин сез иман белән, инанып, һич тә шикләнмичә сорарга тиеш, чѳнки шикләнүчеләр, җил куып йѳрткән, бер яктан икенче якка бәрелә торган диңгез дулкынына охшаганнар.

7

Андый кеше Раббыдан нәрсәдер алырмын дип уйламасын.

8

Мондый кеше – икеләнүчән, үзенең кылган гамәлләрендә нык тормаучан.

9

Мохтаҗ мәсихче үзенең күтәрелүе белән горурлансын.

10

Бай исә үзенең түбән тѳшерелүе белән горурлансын, чѳнки ул кыргый чәчәк шикелле юкка чыгачак.

11

Кояш чыга, кѳйдергеч эсселек башлана, эсседән үлән сула, аның чәчәге коела һәм матурлыгы югала. Байлар да шулай ук үзләренең эшләрен эшләгәндә юкка чыгачак.

12

Сынауларга түзгән кеше бәхетле: алар аша узып, ул Аллаһы Үзен сѳючеләргә вәгъдә иткән тормыш таҗын алачак.

13

Коткыга бирелгәннәрнең берсе дә: «Бу коткы Аллаһы тарафыннан җибәрелгән», – дип әйтергә тиеш түгел, чѳнки явызлык Аллаһыны вәсвәсәләндерә алмый һәм Аллаһы Үзе беркемне дә вәсвәсәләндерми.

14

Ләкин һәркемне дә үзенең үк кызыктырып алып кереп китүче һәм аны тозакка эләктерүче хайвани теләкләре вәсвәсәгә кертә.

15

Шуннан соң, хайвани теләк, яралып, гѳнаһны, ә гѳнаһ, ныгыгач, үлемне тудыра.

16

Үзегезгә алданырга ирек бирмәгез, сѳекле имандашларым.

17

Һәртѳрле игелекле һәм камил бүләк югарыдан, яктылыклар Атасыннан килә. Ул һәрвакыт үзгәрешсез һәм һичкайчан, борылып, караңгылык тудырмый.

18

Яратканнары арасында без беренче җимеш булсын ѳчен, Ул безне, хакыйкать сүзе аша, Үз ихтыяры белән барлыкка китерде.

19

Сѳекле имандашларым, шуңа игътибар итегез: һәркем тыңларга ѳлгер булырга, ә сѳйләргә һәм ачуланырга ашыкмаска тиеш,

20

чѳнки кеше ачуы Аллаһы теләгән тәкъва тормышка алып килми.

21

Шулай итеп, бѳтен әхлакый шакшылыктан һәм башка тѳрле яманлыктан ваз кичегез, йѳрәкләрегез туфрагына утыртылган Аллаһы сүзен тыйнаклык белән кабул итегез, ул сүз сезнең җаннарыгызны коткара ала.

22

Сүз тыңлап кына үз-үзегезне алдамагыз, ә аны үтәгез.

23

Кем дә булса Аллаһы сүзенә колак сала, ләкин аны үтәми икән, ул үзенә табигать тарафыннан бирелгән йѳзен кѳзгедән караучыга охшап кала:

24

үзенә җентекләп карый да, читкәрәк китү белән, йѳзенең ниндилеген шундук оныта.

25

Кем дә кем Аллаһының камил булган иреклелек канунын игътибар белән тикшерә һәм, шулай дәвам итеп, ишеткәнен онытмыйча, аны башкара икән, ул үзенең эшләрендә бәхетле булачак.

26

Әгәр кем дә булса үзен Аллаһыга табынучы дип саный, ләкин телен тыймый икән, бу вакытта ул үзен алдый гына, һәм аның диндарлыгы бернигә тормый.

27

Аллаһы Ата Үз каршында саф, тапсыз санаган табыну – ятимнәрнең, тол хатыннарның кайгылары белән уртаклашып, алар турында кайгырту һәм үзеңне, нәҗесләмичә, фани дѳньядан саклау.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.