К Ефесянам
1 2 3 4 5 6

1

Аллаһы ихтыяры белән Мәсих Гайсә рәсүле Паулдан Эфес шәһәрендәге Мәсих Гайсәгә тугры изгеләргә

2

Атабыз Аллаһыдан вә Раббы Гайсә Мәсихтән мәрхәмәт һәм иминлек булсын!

3

Раббыбыз Гайсә Мәсихнең Аллаһысы һәм Атасы данлансын. Ул безне Мәсих аркылы күктәге бѳтен рухи байлыклар белән фатихалады.

4

Без Аллаһы каршында изге һәм кимчелексез булсын ѳчен, дѳнья яратылганга кадәр үк Ул безне Мәсих аркылы сайлап алды һәм безгә булган мәхәббәте бәрабәренә

5

Гайсә Мәсих аркылы безне Үз балалары итәргә алдан ук билгеләп куйды. Бу – Аның максаты һәм изге нияте иде!

6

Ул моны Үзенең сѳекле Улы аша безгә бүләк иткән бѳек мәрхәмәте макталсын ѳчен эшләде.

7

Без Мәсихтә, Аның каны аша йолып алынабыз, димәк, гѳнаһларыбыз кичерелә. Менә шундый чиксез Аллаһының мәрхәмәте.

8

Аллаһы бу мәрхәмәтен барлык зирәклек һәм белем белән, мул итеп, ѳстебезгә яудырды.

9

Ул, Мәсихтә тормышка ашырырга карар кылган нияте буенча, безгә Үз ихтыярының яшерен максатын белдерде.

10

Аның бу нияте исә моннан гыйбарәт: билгеләнгән вакыт җиткәч, күк һәм җирдә булганнарның барысын да Мәсихтә бер итеп берләштерү.

11

Һәммәсен Үз нияте һәм ихтыяры белән булдыручы Аллаһы Үзенең максаты буенча алдан билгеләп, безне Мәсих аша сайлап алды да.

12

Безнең, Мәсихкә ѳмет баглаучыларның беренчеләре аркылы Аллаһының даны макталсын дип эшләде Ул моны.

13

Мәсих аша сез дә хакыйкать сүзен, үзегезгә котылу китерүче Яхшы хәбәрне ишетеп, Аңа иман иткәч, вәгъдә ителгән Изге Рух белән Аллаһы тарафыннан мѳһерләндегез.

14

Ә Аллаһы безне, Аныкы булганнарны, тулысынча азат иткәнче, Аллаһы вәгъдә иткәнне алачагыбыз ѳчен Изге Рух ышанычлы дәлил булыр. Һәм шуның аркылы Аллаһының данына мактау булыр.

15

Боларның һәммәсе ѳчен мин дә, Раббы Гайсәгә иманыгыз һәм бар изгеләргә карата мәхәббәтегез турында ишетеп,

16

догаларымда искә алып, сезнең ѳчен Аллаһыга бертуктаусыз рәхмәт укыйм

17

һәм Раббыбыз Гайсә Мәсихнең Аллаһысы, данлы Ата Үзен танып белү ѳчен сезгә зирәклек һәм ачылыш Рухы бирсен дип дога кылам.

18

Шулай ук, Аның чакыруы сезгә нинди ѳмет биргәнен, изгеләргә Үзе вәгъдә иткәннәрнең нинди мул һәм данлы икәнен

19

һәм бездә, иман итүчеләрдә, хәрәкәт итүче куәтенең чагыштыргысыз бѳек икәнен белүегезне теләп, Ул күңел күзләрегезне яктыртсын дип дога кылам. Бу куәт һәм Аллаһы Мәсихне үледән терелтеп, күкләрдә Үзенең уң ягына утыртканда кулланган кодрәтле кѳч – бер үк.

20

һәм бездә, иман итүчеләрдә, хәрәкәт итүче куәтенең чагыштыргысыз бѳек икәнен белүегезне теләп, Ул күңел күзләрегезне яктыртсын дип дога кылам. Бу куәт һәм Аллаһы Мәсихне үледән терелтеп, күкләрдә Үзенең уң ягына утыртканда кулланган кодрәтле кѳч – бер үк.

21

Мәсих анда күкләрдәге барлык башлыклар, хакимлекләр, куәтләр һәм һәртѳрле югары кѳчләр ѳстеннән бу дѳньяда гына түгел, бәлки киләчәк дѳньяда да һәртѳрле атаклы исемнәр белән аталганнардан югарырак булып хакимлек итә.

22

Аллаһы һәрнәрсәне Мәсихкә буйсындырды һәм иман итүчеләр бердәмлеге ѳчен Аны бар нәрсә ѳстеннән Баш итеп куйды.

23

Иман итүчеләр бердәмлеге исә – Мәсихнең тәне, бар нәрсәдә бар нәрсәне тутырып торучы Мәсихнең тулылыгы.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.