К Евреям
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Аллаһы борынгы заманда пәйгамбәрләр аша ата-бабаларыбызга күп мәртәбәләр һәм күп тѳрле сѳйләде.

2

Шушы соңгы кѳннәрдә Ул безгә бѳтен нәрсәнең варисы итеп куйган Улы аша сѳйләде. Аллаһы галәмне Улы аша барлыкка китерде.

3

Аның Улы – Аллаһының даны чәчкән яктылык вә Аллаһының тѳп-тѳгәл чагылышы. Ул һәммә нәрсәне Үзенең кодрәтле сүзе белән тотып тора. Кешеләрне гѳнаһларыннан чистарткач, Ул күктә Мәһабәт Аллаһының уң ягына утырды.

4

Ул фәрештәләрдән никадәр ѳлкәнрәк булса, Аның исеме алар исеменнән шулкадәр югарырак тора.

5

Чѳнки фәрештәләрнең берәрсенә кайчан да булса: «Син – Минем Улым, бүген Мин Сине тудырдым», – дип әйткәнме Аллаһы? Һәм тагын фәрештәләрнең кайсы турында да булса: «Мин – Аның Атасы булачакмын, ә Ул Минем Улым булачак», – дип әйткәнме Аллаһы?

6

Дѳньяга Үзенең беренче туган Улын китергәндә, Аллаһы: «Барлык Аллаһы фәрештәләре Аңарга $табынсын», – ди.

7

Фәрештәләр турында Аллаһы: «Аллаһы Үзенең фәрештәләрен җилләр итә, хезмәтчеләрен янып торган ялкын итә», – ди.

8

Улы турында исә: «Йа Аллаһым, Патшалыгың мәңгелек; Синең хакимлегең гадел, – ди.

9

– Син хаклыкны сѳйдең, канунсызлыкны $күралмадың. Шуңа күрә Аллаһы, Синең Аллаһың, Сиңа иптәшләреңә караганда зуррак шатлык бүләк итте».

10

Аллаһы тагын болай ди: «Йа Раббым, башта Син җирнең нигезләрен, кулларың белән күкләрне бар иттең.

11

Алар бетәр, ә Син исә мәңге калырсың. Алар һәммәсе дә кием кебек тузып бетәчәк.

12

Син аларны ѳс киеме кебек итеп тѳреп алачаксың, алар кием кебек алыштырылачак, Син исә гел бер тѳрле калачаксың, Синең гомерең мәңге бетмәячәк».

13

Фәрештәләрнең берәрсенә Аллаһы кайчан да булса: «Дошманнарыңны Синең аяк астыңа баскыч итеп салганчы, утыр Минем уң ягымда», – дигәнмени?

14

Фәрештәләр – котылуны мирас итеп алачак затларга хезмәт итү ѳчен җибәрелгән рухлар түгелмени?

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.