К Филиппийцам
1 2 3 4

1

Филиппуйдагы иман итүчеләр бердәмлегенең җитәкчеләре һәм ярдәмчеләре белән Мәсих Гайсәнеке булган бар изгеләргә Мәсих Гайсә коллары Паул һәм Тимутедән сәлам.

2

Атабыз Аллаһы вә Раббы Гайсә Мәсихтән сезгә мәрхәмәт һәм иминлек булсын.

3

Сезне искә тѳшергән саен, мин Аллаһыма рәхмәт укыйм.

4

Сез иң беренче кѳннән алып, хәзергә кадәр Яхшы хәбәр таратуда катнашканга, мин һәр гыйбадәтемдә сезнең барыгыз ѳчен шатланып дога кылам.

5

Сез иң беренче кѳннән алып, хәзергә кадәр Яхшы хәбәр таратуда катнашканга, мин һәр гыйбадәтемдә сезнең барыгыз ѳчен шатланып дога кылам.

6

Сездә игелекле эш башлаган Аллаһы аны Мәсих Гайсә килер кѳнгә чаклы дәвам итәр һәм ахырына җиткерер дип инанам.

7

Минем барыгыз турында да шулай уйлавым дѳрес, чѳнки сез минем йѳрәгемдә. Мин зинданда вакытта гына түгел, бәлки Яхшы хәбәрне яклаган һәм аның дѳреслеген раслаган чагында да, сез барыгыз да минем белән Аллаһының мәрхәмәтен бүлешәсез.

8

Сезнең һәммәгезне дә Мәсих Гайсә мәхәббәте белән сагынуыма Аллаһы шаһит.

9

Мәхәббәтегез белемдә дә, һәртѳрле зирәклектә дә артканнан арта барсын,

10

сез иң яхшыларны сайлап ала белсен, шуның белән Мәсих килер кѳнгә саф һәм кимчелексез калсын,

11

Гайсә Мәсих аша тәкъвалык җимешләре белән тутырылсын, дип дога кылам. Шул очракта Аллаһыга дан һәм мактау булыр.

12

Имандашлар, минем белән булган хәлләрнең Яхшы хәбәр таралуда зур файда китергәнен белүегезне телим.

13

Нәтиҗәдә, сарайда яшәүчеләрнең барысына һәм калган башкаларга да тѳрмәдә Мәсих хакына утыруым мәгълүм булды.

14

Ѳстәвенә, имандашларымның күбесе, тѳрмәдә утыруымны белеп, Мәсихтән ышаныч алдылар һәм Аллаһы сүзен курыкмыйча, тагын да кыюрак сѳйли башладылар.

15

Дѳрес, аларның кайберләре Мәсих турында кѳнчелек аркасында һәм бер-берсен уздырырга тырышып, башкалар исә яхшылык кылу нияте белән игълан итәләр.

16

Бу кешеләр моны мәхәббәткә таянып эшли, чѳнки Яхшы хәбәрне якларга Аллаһы тарафыннан куелганымны беләләр.

17

Теге кешеләр исә Мәсих турында чын күңелдән түгел, бары үзләренә файда эзләгәнлектән һәм зиндандагы хәлемне авырайту йѳзеннән вәгазьлиләр.

18

Әмма моның бернинди дә әһәмияте юк. Мәсих турында ничек кенә вәгазьләмәсеннәр – риялы яки изге ниятләр беләнме – мин барыбер моңа бик куанам һәм киләчәктә дә шатланып туя алмаячакмын,

19

чѳнки беләм: бу, сезнең догаларыгыз һәм Гайсә Мәсих Рухының ярдәме белән, миңа иреккә чыгарга булышыр.

20

Мин бернәрсәдә дә оятка калмам, хәзер дә һәрвакыттагыча батыр булырмын һәм яшәгән яки үлгән очракта да Мәсихне данлармын дип ашкынам һәм ѳметләнәм.

21

Чѳнки минем ѳчен тормыш – Мәсих, һәм үлем – табыш кына.

22

Әгәр яшәвем белән күбрәк файдалы эшләр кыла алам икән, бу очракта кайсын сайларга да белмим.

23

Миңа ике мѳмкинлекнең берсен сайларга туры килә. Бу дѳньяны калдырып, Мәсих белән бергә булырга дигән кѳчле теләгем бар, бу чагыштыргысыз яхшырак.

24

Әмма сезнең ѳчен минем исән булуым, ягъни монда яшәвем әһәмиятлерәк.

25

Моңа инанганлыктан, шуны беләм: мин калачакмын һәм, сезнең имандагы уңышыгыз һәм куанычыгыз ѳчен, барыгыз белән бергә булачакмын.

26

Шулай итеп, яныгызга кабат килүем белән минем аркада Мәсих Гайсәдә куанычыгыз тулып ташыр.

27

Нәрсә генә булмасын, Мәсих турындагы Яхшы хәбәргә лаеклы булып яшәгез. Шулай итсәгез, сезгә киләмме яки сезнең турыда ишетәмме, сезнең, бер тында нык торып, Яхшы хәбәргә иман хакына кулга-кул тотынып кѳрәшүегезне белермен.

28

Дошманнардан һичнәрсәдә курыкмагыз: курыкмавыгыз – алар ѳчен һәлакәт, ә сезнең ѳчен котылу билгесе һәм бу – Аллаһыдан.

29

Чѳнки сезгә Мәсих хакына иман итү генә түгел, бәлки Аның ѳчен газап чигү ѳстенлеге дә бирелде.

30

Шулай булгач, сез дә мин кичергән һәм, ишеткәнегез кебек, хәзер дә кичерә торган шул ук кѳрәшкә керәсез.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.