К Колоссянам
1 2 3 4

1

Кѳлессәйдә яшәүче изгеләргә һәм Мәсихкә тугры туганнарга Аллаһының ихтыяры белән Мәсих Гайсәнең рәсүле Паулдан һәм Тимуте туганнан сәлам. Сезгә Атабыз Аллаһыдан мәрхәмәт һәм иминлек булсын.

2

Кѳлессәйдә яшәүче изгеләргә һәм Мәсихкә тугры туганнарга Аллаһының ихтыяры белән Мәсих Гайсәнең рәсүле Паулдан һәм Тимуте туганнан сәлам. Сезгә Атабыз Аллаһыдан мәрхәмәт һәм иминлек булсын.

3

Сезнең ѳчен дога кылганда, Аллаһыга, Раббыбыз Гайсә Мәсихнең Атасына, һәрвакыт рәхмәт укыйбыз,

4

чѳнки Мәсих Гайсәгә иманыгыз һәм барлык изгеләргә булган мәхәббәтегез турында ишеттек.

5

Иманыбызның һәм мәхәббәтегезнең сәбәбе – сезнең ѳчен күкләрдә саклап тотыла торган ѳмет. Бу ѳмет турында сез элек Яхшы хәбәрнең хак сүзендә ишеткән идегез.

6

Сезгә килеп җиткән бу Яхшы хәбәр, сез Аллаһы мәрхәмәтенең чынлыкта ничек булуын аңлаган кѳннән бирле арагызда ничек булса, бѳтен дѳньяда да шулай зур уңыш китерә һәм тарала.

7

Сез Аллаһы мәрхәмәте турында безнең хакка Мәсихкә турылыклы хезмәтче, сѳекле хезмәттәшебез Эпафрастан ѳйрәндегез;

8

ул безгә Рухтан килгән мәхәббәтегез турында да хәбәр итте.

9

Шуңа күрә, бу турыда ишеткән кѳннән бирле, сез Изге Рух тарафыннан бирелгән бар зирәклек һәм аң белән Аллаһының ихтыярын тулысынча танып белсен дип, сезнең ѳчен дога кылудан һәм ялварып сораудан туктамыйбыз.

10

Һәр игелекле эшегез җимеш китереп, сез Аллаһыны танып белүдә үскәннән-үсә барып, Раббыга лаеклы булып яшәрсез һәм һәрнәрсәдә Аңа яраклы булырсыз, дип дога кылабыз.

11

Сез чыдам һәм сабыр булсын ѳчен Аның искиткеч бѳек кодрәте сезне һәртѳрле куәттә ныгытсын.

12

Сезне яктылык патшалыгында Үз халкы ѳчен саклаган бүләктән ѳлеш алырга яраклы иткән Атага сез сѳенеп рәхмәт әйтегез.

13

Ул караңгылык хакимлегеннән коткарып, безне Үзенең сѳекле Улы Патшалыгына алып керде,

14

һәм Аның Улы аша без йолып алынабыз, димәк, гѳнаһларыбыз кичерелә.

15

Мәсих – күзгә күренмәс Аллаһының чагылышы, Ул – Беренче Угыл, яратылганнарның барысыннан да ѳстенрәк,

16

чѳнки күктә һәм җирдә булган, күренгән һәм күренмәгәннәрнең һәммәсе Аның аркылы яратылган: җитәкче кѳчләрме, ѳстен кѳчләрме, башлыклармы, хакимлекләрме – барысы Аның аша һәм Аның ѳчен яратылган.

17

Аллаһы Улы һәрнәрсәдән элек булган, һәм Аның аркасында бар нәрсә үз урынында тора.

18

Ул – тәннең Башы, ә тән – Аңа иман итүчеләр бердәмлеге; һәрнәрсәдә беренче булсын ѳчен Ул – Башлангыч, үледән тереләселәр арасыннан иң беренче булып торган,

19

чѳнки Аллаһы бѳтен тулылыкның Улында яшәвен мәгъкуль күрде.

20

Шулай итеп, Аның аркылы, Аның хачта түгелгән каны белән тынычлык урнаштырып, җирдә һәм күктә булган һәр нәрсәне Аның аша Үзе белән татуландыруны мәгъкуль күрде.

21

Һәм сезне, фикерегез һәм яман эшләрегез аркасында элегрәк Аллаһыга чит һәм дошман булганнарны,

22

хәзер Үз алдында изге, кимчелексез һәм гаепсез итеп күрсәтү ѳчен, Улының тәне аркылы, Аның үлеме аша Үзе белән татулаштырды.

23

Әмма сез, иманыгызда нык һәм тайпылмыйча торып, үзегез ишеткән Яхшы хәбәр биргән ѳметтән читләшмәскә тиеш. Бу Яхшы хәбәр дѳньядагы һәр җан иясенә игълан ителгән һәм мин, Паул, аның хезмәтчесе булдым.

24

Хәзер сезнең ѳчен кичергән михнәтләремә сѳенәм һәм Үзенең тәне булган иман итүчеләр бердәмлеге ѳчен Мәсихнең газап чигүләренең җитмәгән кадәрен үземнең тән газапларым белән тулыландырам.

25

Мин, Аллаһы кушуы буенча, бердәмлек хезмәтчесе булдым. Ул, сезгә яхшылык эшләү йѳзеннән, миңа Үз сүзен бѳтен тулылыгы белән игълан итәргә тапшырды.

26

Бу сүз – гасырлардан һәм нәселләрдән бирле яшерен сер, хәзер исә ул Аның изгеләренә ачылды.

27

Халыклар арасында Аллаһы бу сернең бай һәм данлы булуын белдерергә теләде. Бу сер: Мәсих – сездә, Ул – Аллаһы данын уртаклашу ѳчен ѳметегез!

28

Без һәр кешегә Мәсих турында игълан итәбез. Һәр кешене камил мәсихче итеп Аллаһыга тәкъдим итү ѳчен аңа нәсыйхәт бирәбез һәм бар зирәклеккә ѳйрәтәбез.

29

Бу максатка ирешү ѳчен, Мәсихнең миндә куәтле хәрәкәт итүче кѳче белән, үземне кызганмыйча, мин бу авыр хезмәтне башкарам.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.