1 2 3

1

Аллаһы колы һәм Гайсә Мәсихнең рәсүле Паулдан сәлам. Аллаһы тарафыннан сайлап алынганнарны иманга һәм диндарлыкка илтүче хакыйкатьне танып белүгә китерү ѳчен җибәрелдем мин.

2

Безгә бу иман һәм хакыйкатьне танып белү – Аллаһы вакыт башланганчы ук вәгъдә иткән мәңгелек тормышка ѳмет бирә, ә Ул беркайчан да ялганламый.

3

Билгеләнгән вакыт җиткәч, Коткаручыбыз Аллаһы боерыгы буенча миңа ышанып тапшырылган вәгазь аша, Ул Үзенең бу хәбәрен игълан итте.

4

Минем белән бер үк иманны уртаклашучы чын улым Титуска Ата Аллаһы вә Коткаручыбыз Мәсих Гайсәдән мәрхәмәт һәм иминлек булсын.

5

Тѳгәлләнмәгән эшләрне тәртипкә китерү һәм барлык шәһәрләрдә мин боерганча иман итүчеләр бердәмлекләренең ѳлкәннәрен билгеләү ѳчен, мин сине Критта калдырдым.

6

Ѳлкән бер гаепсез, бер генә хатынның ире булырга тиеш. Аның балалары шулай ук иман итүчеләр, акылсызлыкта яки буйсынмаучанлыкта гаепләнмәүчеләр булырга тиеш.

7

Чѳнки бердәмлектәге җитәкче, Аллаһы эшләре белән идарә итүче буларак, бер гаепсез булырга тиеш. Ул тәкәббер, ачулы, эчкече, сугыш чукмары, хурлыклы табышка омтылучан түгел,

8

бәлки кунакчыл, яхшылык сѳючән, тѳпле, гадел, изге, үз-үзен тота белүче булырга тиеш.

9

Башкаларны дѳрес тәгълиматта нәсыйхәтләү һәм аңа каршы кешеләрне фаш та итә алу ѳчен, шул тәгълиматка туры килгән тугры сүзне тотарга тиеш.

10

Чѳнки буйсынмаучан, такылдык һәм ялганчылар бигрәк тә мәсихче-яһүдләр арасында күп.

11

Аларны авызларын ябарга мәҗбүр итәргә кирәк, чѳнки алар хурлыклы табыш хакына, тиеш булмаганнарны ѳйрәтеп, бер бѳтен гаиләләрне җимерәләр.

12

Алар арасыннан берәү, бер акыл иясе: «Критлылар – һәрвакыт алдакчы, явыз ерткычлар, ялкау һәм гуҗлар», – дигән.

13

Бу шаһитлек хак. Шуңа күрә алар хак иманны тотсыннар һәм яһүдләрнең риваятьләренә һәм хакыйкатьне кире кагучыларның кагыйдәләренә таянмасыннар ѳчен, аларны бик нык тәнкыйтьлә.

14

Бу шаһитлек хак. Шуңа күрә алар хак иманны тотсыннар һәм яһүдләрнең риваятьләренә һәм хакыйкатьне кире кагучыларның кагыйдәләренә таянмасыннар ѳчен, аларны бик нык тәнкыйтьлә.

15

Сафлар ѳчен барысы да саф, әмма бозык һәм имансыз кешеләр ѳчен бернинди саф нәрсә юк, чѳнки аларның акыллары һәм вѳҗданнары бозык.

16

Алар, Аллаһыны беләбез, дип ышандыралар, әмма эшләре белән Аннан ваз кичәләр. Алар әшәке, тыңлаусыз һәм һәрбер игелекле эш ѳчен файдасыз.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.