Откровение

1

Бу китапта, тиздән нәрсә булырга тиешлеген Үзенең колларына күрсәтер ѳчен, Аллаһы тарафыннан Гайсә Мәсихкә бирелгән ачылыш. Ул аны Үзенең фәрештәсе аркылы җибәреп, колы Яхъяга ачып күрсәтте.

2

Яхъя Аллаһы сүзе һәм Гайсә Мәсих күрсәтеп сѳйләгәннәр хакында, үзе күргән һәммә нәрсә турында шаһитлек бирә.

3

Бу пәйгамбәрлек сүзләрен укучылар һәм тыңлаучылар һәм анда язылганнарны үтәүчеләр бәхетле, чѳнки ул сүзләрнең гамәлгә ашу вакыты якын.

4

Яхъядан Асия ѳлкәсендәге иман итүчеләрнең җиде бердәмлегенә: Хәзер Булучы, Булган һәм Киләчәк Зат – Аллаһыдан һәм Аның тәхете каршында торучы җиде рухтан,

5

һәм Гайсә Мәсихтән сезгә мәрхәмәт һәм иминлек булсын. Бу тугры Шаһит, Мәсих, үлгәннәрдән беренче терелеп торган, Ул – җирдәге патшаларның Башлыгы. Аңа, безне сѳючегә һәм безне гѳнаһларыбыздан Үзенең түгелгән каны аша азат иткән

6

һәм Үзенең Атасы Аллаһыга хезмәт итү ѳчен безне руханилар патшалыгы итеп куйган Гайсәгә мәңге дан һәм кодрәт булсын. Амин.

7

Менә, Ул болытлар ѳстендә килә, Һәм Аны һәркем күрер. Аны чәнчегән кешеләр дә Аны күрәчәкләр. Җирдәге барлык халыклар Аның ѳчен үкереп елаячаклар. Әйе, амин.

8

Мин – Альфа һәм Омега, – дип әйтә Раббы Аллаһы, – Бар булучы, Булган һәм Киләчәк Зат, Чиксез кодрәт Иясе.

9

Мин, сезнең белән бергә Гайсә ѳчен газап чигүләрне, Патшалыкны һәм сабырлыкны уртаклашучы имандашыгыз Яхъя, Аллаһы сүзе һәм Гайсә хакында шаһитлек иткәнем ѳчен, Патмос дип аталган утрауда булдым.

10

Раббының кѳнендә мине Рух биләп алды һәм артымда быргыдан чыккандай кѳчле тавыш ишеттем.

11

Ул әйтте: «Күргәннәреңнең барын да китап итеп язып, җиде бердәмлеккә җибәр: Эфескә, Смурнага, Пергәмгә, Түәтәйрәгә, Сәрдәйскә, Филаделфеягә, Лаудикеягә».

12

Әйтүчене күрергә дип борылып карагач, мин җиде алтын яктырткыч күрдем.

13

Ә яктырткычлар арасында озын кием кигән һәм күкрәген алтын пута белән буган, адәм улына охшаган Берәүне күреп алдым.

14

Аның башындагы чәчләре ак йон кебек, кар кебек ак иде. Күзләре исә ут ялкыны,

15

ә аяклары мичтә кыздырган бронза кебек һәм тавышы шарлавык тавышы кебек иде.

16

Ул Үзенең уң кулына җиде йолдыз тоткан, авызыннан ике ягы да үткен кылыч чыккан иде. Аның тышкы кыяфәте бар кодрәтендә балкып торган кояштай иде!

17

Мин Аны күргәч, үле кешедәй, Аның аяклары алдына егылдым. Ул исә Үзенең уң кулын миңа тидереп, әйтте: – Курыкма! Мин – Беренче һәм Соңгы,

18

һәм Теремен; Мин үлгән идем, һәм менә, мәңге яшим. Үлем һәм үлем патшалыгы ачкычлары Минем кулда.

19

Шулай итеп, нәрсә күргәнеңне, хәзер нәрсә бар һәм моннан соң нәрсә булырга тиешлеге хакында яз.

20

Минем уң кулымда күргән җиде йолдызның һәм җиде алтын яктырткычның сере шунда: җиде йолдыз – җиде бердәмлекнең фәрештәләре һәм җиде яктырткыч – җиде бердәмлек ул.

© 2018 Дом Молитвы. Христианская Интернет Миссия.